Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
impak dan faktor kejayaan kritikal pelaksanaan latihan industri semasa pandemik covid-19 dari perspektif pelajar perakaunan dan hos organisasi 15-10-202115-07-2023 Ketua Projek
auditor-client relationship, audit firm reputation, and trends of key audit matters disclosure 15-10-202115-04-2023 Penyelidik Bersama
pelaporan sosial dan alam sekitar: isu transparensi dan akauntabiliti 22-12-202122-12-2022 Penyelidik Bersama
kesaksamaan gender dalam kabinet kerajaan malaysia – cabaran, strategi dan implikasi. 03-12-201902-03-2021 Penyelidik Bersama
dana inisiatif penerbitan fep 01-01-201831-12-2018 Penyelidik Bersama
misi lonjakan penerbitan fep 2015 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
agenda penyelidikan dan penerbitan dalam era transformasi ekonomi 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
survival strategy of firms listed on bursa malaysia in adapting to economic downturns 01-11-200929-02-2012 Penyelidik Bersama
competitiveness of relationship-based companies 01-10-200731-03-2010 Penyelidik Bersama
the effect of institutional investors, capital structure and family ownership on disclosure quality of firms listed on mesdaq bursa malaysia 01-11-200630-04-2009 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k009054 01-09-2022 Penyelia