Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
tadbir urus nasriyyah di granada era muhammad v 24-06-202230-12-2022 Ketua Projek
penilaian semula zon waktu solat negeri sarawak untuk penentuan waktu syuruk 19-01-202115-12-2022 Penyelidik Bersama
kerangka pendidikan pengajian islam berpacukan revolusi perindustrian ke-4 15-12-201914-12-2022 Penyelidik Bersama
penerokaan konsep dan pembinaan model i-scp (islamic spiritual combat power) bersendikan kekuatan tempur ketenteraan uthmaniyyah 01-10-201931-03-2022 Ketua Projek
adaptasi astrolab planisfera berasaskan projeksi stereografi kubah samawi tempatan 01-10-201931-03-2022 Penyelidik Bersama
kekuatan ketenteraan tuluniyyah di mesir era ibn tulun 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
pembaharuan ketenteraan uthmaniyyah era sultan selim iii 17-08-202016-02-2021 Ketua Projek
keseragaman zon waktu di kalangan negara anggota asean dan kesannya terhadap ekonomi malaysia 01-02-201831-01-2021 Penyelidik Bersama
penyatuan zon waktu asean berdasarkan utc+7: kesan gangguan ritma circadian terhadap stres metabolik dan kesihatan mental masyarakat di malaysia 01-02-201831-01-2021 Penyelidik Bersama
penyatuan zon waktu dan takwim hijri dalam kalangan negara anggota asean dan kesannya terhadap sosio-ibadah 01-02-201831-01-2020 Penyelidik Bersama
pemugaran warisan sejarah ketenteraan islam menerusi karya sahih al-bukhari: terjemahan ‘kitab al-maghazi 01-05-201730-04-2019 Ketua Projek
peranan ulama dalam perjuangan kemerdekaan malaysia 01-08-201631-01-2019 Penyelidik Bersama
model tadbir urus: analisis amalan terbaik pentadbiran rasullullah s.a.w 02-11-201501-05-2018 Penyelidik Bersama
pemantapan bahasa arab pelajar program pengajian arab dan tamadun islam melalui medium muaskar lughawi 01-02-201830-04-2018 Penyelidik Bersama
persepsi masyarakat multi-etnik terhadap wakaf pendidikan tinggi negara 01-01-201430-06-2017 Penyelidik Bersama
pengubahsuaian astrolab mengikut standard malaysia untuk kegunaan al-miqat di alam melayu 01-06-201531-05-2017 Penyelidik Bersama
pelestarian sebuah pemerintahan stabil berasaskan sistem ketenteraan dan ekonomi kerajaan nasriyyah di granada 01-06-201531-05-2017 Ketua Projek
50 tahun persekutuan malaysia: pencapaian, cabaran dan masa depan 01-08-201431-01-2017 Penyelidik Bersama
penyediaan sumber sejarah lapangan dan arkib bagi penerbitan dokumentari ‘ulama nusantara’ oleh primeworks studio, tv3 10-05-201308-11-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan dalam kajian asia barat 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan bidang kebudayaan arab & peradaban islam dalam penerbitan dan sitasi ukm 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
mempekasakan inovasi pengajaran dan pembelajaran di gugusan sains sosial iktisas 01-08-201431-07-2016 Penyelidik Bersama
penyediaan sumber sejarah lapangan dan arkib bagi penerbitan dokumentari `ulama nusantara` oleh primeworks studio, tv3 01-08-201431-07-2016 Penyelidik Bersama
persepsi dan pengaruh `arab-spring` di kalangan masyarakat melayu di malaysia 01-11-201331-07-2016 Penyelidik Bersama
pemerkasaan kelompok the bottom 40 01-08-201330-04-2016 Penyelidik Bersama
simulasi dan cerapan maya dalam pengajaran & pembelajaran astrofiqh menggunakan perisian stellarium 0.11.2 01-08-201431-07-2015 Penyelidik Bersama
pemugaran pengajaran dan pembelajaran sejarah dan tamadun islam era andalusi menerusi web lostislamichistory.com 01-08-201431-07-2015 Ketua Projek
negotiating islamicness and malayness: mapping the malay mind through malay popular culture 01-08-201231-07-2015 Penyelidik Bersama
lonjakan bidang kajian asia barat dalam penerbitan berimpak tinggi 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
lonjakan bidang kebudayaan arab & peradaban islam dalam situasi universiti penyelidikan 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
pengajaran dan pembelajaran berinovatif dalam program berteraskan professionalisma di ukm 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
pembangunan dan pelaksanaan modul `sejarah ketenteraan islam` di institusi latihan dan kefahaman islam (ilmi), angkatan tentera malaysia 25-06-201224-12-2014 Ketua Projek
pemurnian fakta sejarah dalam fiksyen penulisan novel berasaskan sejarah islam di malaysia 04-04-201203-10-2014 Penyelidik Bersama
pembangunan e-kandungan dalam p&p sejarah dan tamadun islam di alam melayu 30-06-201230-06-2014 Penyelidik Bersama
penyediaan sumber sejarah lapangan dan arkib bagi penerbitan dokumentasi tv `ulama nusantara` oleh bahagaian media jabatan kemajuan islam malaysia (jakim) 25-06-201224-06-2014 Penyelidik Bersama
model interaksi antara tamadun berpusatkan nilai teras tamadun islam 04-04-201203-04-2014 Penyelidik Bersama
pemerkasaan bidang kebudayaan arab & peradaban islam dalam kerangka lonjakan universiti penyelidikan 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
pertumbuhan sekolah menengah agama islam persendirian: satu kajian mengenai keperluan dan pengelolaan 01-04-201231-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan :ezad azraai bin jamsari 01-03-201328-02-2014 Penyelia
pengubahsuaian instrumen falak kerajaan uthmaniyyah sebagai satu inovasi alat bantu mengajar (abm) dalam bidang astrofiqh & cosmofiqh di malaysia 01-06-201231-12-2013 Penyelidik Bersama
pembelajaran berasaskan web dalam pemantapan pengajian sejarah dan tamadun islam era andalusia 01-06-201231-12-2013 Ketua Projek
pembinaan e-kandungan bagi pelajar modul sejarah dan tamadun islam berdasarkan dokumen arkib 01-06-201231-12-2013 Penyelidik Bersama
pemantauan projek pts 2012 gugusan sains ikhtisas 01-06-201231-12-2013 Penyelidik Bersama
blog sebagai medium pembelajaran bagi bidang sejarah dan falsafah sains islam 01-06-201231-12-2013 Penyelidik Bersama
membentuk kepimpinan ukm yang bercirikan 5 nilaii utama sebagai ikon perubahan pendidikan negara 01-06-201131-05-2013 Penyelidik Bersama
keunggulan ketenteraan uthmaniyah: penerapan dan pemantapan dalam pengajaran dan pembelajaran (p&p) bidang sejarah dan tamadun islam di fakulti pengajian islam 01-04-201131-03-2013 Ketua Projek
perkembangan kelas menengah muslim dan peminggiran ekstremisme 01-10-201031-03-2013 Penyelidik Bersama
hubungan turki uthmaniyah-johor : kajian dari aspek sejarah 01-12-201030-11-2012 Penyelidik Bersama
pemeribumian sains dalam tamadun islam 01-12-201030-11-2012 Penyelidik Bersama
perkembangan idea sejarah di kalangan sejarahwan arab-islam pada abad pertengahan 01-12-201030-11-2012 Penyelidik Bersama
penerokaan fakta sejarah dalam hubungan dawlah uthmaniyah dan masyarakat melayu 08-08-201107-08-2012 Penyelidik Bersama
penjanaan inovasi sains rabi'i islam menerusi dialog antara tamadun 08-08-201107-08-2012 Penyelidik Bersama
penggunaan teks arab klasik di kalangan pelajar dalam pengajian sejarah dan tamadun islam di fpi 01-06-201031-05-2012 Penyelidik Bersama
sumbangan peradaban arab-islam terhadap masyarakat melayu di malaysia 01-06-200831-12-2011 Penyelidik Bersama
keberkesanan praktikum latihan amali industri fakulti pengajian islam di kalangan para pelajar 01-06-201030-11-2011 Penyelidik Bersama
pandangan ibu bapa melayu terhadap pendidikan agama dan pendidikan bahasa arab di madrasah dan masjid: satu kajian di singapura 01-01-200831-03-2011 Ketua Projek
perancangan strategik pusat kembangan pendidikan (pkp) dalam peningkatan kpi ukm sebagai universiti penyelidikan 03-08-200931-12-2010 Penyelidik Bersama
model pengajaran dan pembelajaran konsonan b. arab mengikut lisan bahasa melayu 01-10-200730-06-2010 Penyelidik Bersama
sejarawan ekonomi zaman mamluk (1250-1517) 01-01-200831-03-2010 Penyelidik Bersama
"sejarah ketenteraan islam" sebagai satu displin ilmu: modul pengajaran dan pembelajaran bagi universiti pertahanan nasional malaysia (upnm) 01-09-200728-02-2010 Ketua Projek
penjanaan ekonomi melalui transaksi wang dinar 01-10-200731-12-2009 Penyelidik Bersama
faktor-faktor kemunculan terrorisme di dunia islam dan pengaruhnya ke atas masyarakat islam di malaysia 01-03-200731-08-2009 Penyelidik Bersama