Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
matematik untuk ekonomi dan perniagaan 15-12-202031-12-2021 Ketua Projek
keberkesanan ujian atas talian: analisis perbandingan kos-manfaat 15-10-202014-10-2021 Penyelidik Bersama
- 01-10-202030-09-2021 Penyelia
the impact and challenges of digital currency in malaysia 01-12-201731-05-2019 Penyelidik Bersama
dana inisiatif penerbitan fep 01-01-201831-12-2018 Penyelidik Bersama
misi lonjakan penerbitan fep 2015 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
exploring the growth-effect of foreign direct investment 01-04-201531-03-2016 Ketua Projek
agenda penyelidikan dan penerbitan dalam era transformasi ekonomi 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
impak sosioekonomi petani, tenaga kerja dan teknologi terhadap produktiviti dan masa depan sektor penanaman padi di malaysia 01-10-200730-09-2009 Penyelidik Bersama