Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
strategi perniagaam berteraskan perkhidmatan bersepadu 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
exploring success factors: public sector development capabilities and government innovation initiatives 01-06-201230-11-2015 Ketua Projek
packaging and consumer response behavior: a multi-dimensional perspective 18-09-201417-09-2015 Ketua Projek
pembangunan strategi perkhidmatan bersepadu 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
incorporating islamic principles in customer brand trust in an online environment 04-04-201203-04-2014 Penyelidik Bersama
program pembangunan strategi perniagaan perkhidmatan 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
customer perceived risk on purchase postponement: the moderating role of national culture 01-12-201031-05-2012 Ketua Projek
successful product rollouts: a comparison between sequential and simultaneous launch strategies 01-07-200630-04-2009 Ketua Projek