Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
terapi minda belia sihat berbantu komputer 01-09-202231-08-2023 Penyelidik Bersama
- 06-04-202105-04-2023 Ketua Projek
interaksi pengalaman pengguna: antara muka pengguna semula jadi 01-09-202215-02-2023 Ketua Projek
mentoran kemahiran insaniah: mengadaptasi gamifikasi 01-09-202215-02-2023 Ketua Projek
requirements modelling and validation for designing effective climate change game (ccg) 01-09-201930-11-2022 Penyelidik Bersama
model penilaian kesihatan mental berteraskan teknik gamifikasi 01-11-202131-10-2022 Ketua Projek
- 01-10-202030-09-2022 Penyelia
pembangunan aplikasi interaksi multimodal sentuhan dan suara untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran aktif kanak-kanak 01-12-201931-08-2022 Ketua Projek
model reka bentuk permainan serius pendidikan sahsiah bagi memperkasa kesejahteraan mental 15-12-201914-06-2022 Penyelidik Bersama
model keterlibatan terapi tingkah laku kognitif berkomputer untuk kemurungan bagi mengurangkan kadar atrisi pesakit remaja 01-09-201931-05-2022 Penyelidik Bersama
interaksi kanak-kanak komputer: teori dan aplikasi 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
model penyelesaian masalah pengaturcaraan menggunakan konsep pemikiran komputasional melalui teknik perancah 15-11-201814-05-2021 Penyelidik Bersama
menelusuri warisan budaya secara maya 17-08-202016-02-2021 Ketua Projek
pembangunan pangkalan pengetahuan dan permainan tidak ketara kraf tembaga 01-02-201831-01-2021 Penyelidik Bersama
pembangunan aplikasi permainan menulis jawi 01-06-201830-11-2020 Penyelidik Bersama
kematangan mengurus jejak digital dalam media baharu 01-02-201831-10-2020 Ketua Projek
indikator pengukuran kewibawaan maklumat islam dalam media sosial 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
pengaruh fitnah siber kepada kesejahteraan emosi, kognitif dan tingkah laku dalam kalangan netizen belia 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
permainan digital untuk kesedaran bencana 01-08-201831-10-2019 Penyelidik Bersama
pembinaan modul pendidikan berasaskan persekitaran permainan mudah alih bagi pembelajaran stem berdasarkan bidang teknologi sel fuel 01-05-201630-09-2019 Penyelidik Bersama
vamuse-c (virtual museum commerce) 01-06-201730-11-2018 Ketua Projek
ukm mobile app 01-05-201631-10-2018 Penyelidik Bersama
model m-pembelajaran berasaskan latihan teknikal dan pendidikan vokasional 01-05-201631-10-2018 Penyelidik Bersama
meramal sentimen umum tehadap ukm menerusi media sosial 01-01-201730-06-2018 Penyelidik Bersama
aplikasi web lawatan maya ukm (ukm virtual tour) 01-01-201731-12-2017 Ketua Projek
gamification-based programming learning framework 01-12-201430-11-2017 Penyelidik Bersama
teknik gerakan sentuhan sistem interaksi multimodal untuk kanak-kanak 01-12-201431-10-2017 Penyelidik Bersama
memperkasa keberkesanan penyelidikan tindakan dalam kalangan gugusan stem 01-08-201431-01-2017 Penyelidik Bersama
exploring the learning management requirements and functionalities for mobile learning service 20-05-201319-11-2016 Penyelidik Bersama
design and usability evaluation of multimedia systems 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
teknik panorama realiti maya (prm) jenis kubus dalam persekitaran muzium maya 03-02-201402-07-2016 Ketua Projek
design and usability evaluation of multimedia systems 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
mukim bukit serampang community management portal and ict literacy programme for mukim bukit serampamg community 25-06-201224-03-2015 Penyelidik Bersama
peningkatan kualiti projek bagi program multimedia melalui repositori objek pembelajaran boleh guna semula (reusable learning object) 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
reka bentuk antara muka multimodal adaptif perpustakaan digital- berpusatkan pelajar 01-10-201230-09-2014 Ketua Projek
formal verification of semeja interaction 04-04-201203-04-2014 Penyelidik Bersama
design and usability evaluation of multimedia applications 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan :tengku siti meriam binti tengku wook 01-03-201328-02-2014 Penyelia
malaysian sexuality education courseware (mse) 01-10-201230-09-2013 Penyelidik Bersama
framework of visual interface for childrens' digital library 27-12-201026-12-2012 Ketua Projek
exploring the automation process for brain tumour progression via hybrid expert system and fuzzy techiques 08-08-201107-08-2012 Penyelidik Bersama
sikap pelajar ftsm terhadap statistik 01-06-201031-05-2012 Penyelidik Bersama
game-baesd design and cognitive walk-through evaluation approach for multimedia software 01-10-200731-03-2011 Penyelidik Bersama
- 13-05-2020 Penyelia