Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
persepsi penganut agama berkaitan isu-isu sensitiviti agama di malaysia 16-10-201715-01-2020 Penyelidik Bersama
- 01-10-201730-09-2019 Ketua Projek
pemugaran warisan sejarah ketenteraan islam menerusi karya sahih al-bukhari: terjemahan ‘kitab al-maghazi 01-05-201730-04-2019 Penyelidik Bersama
kesan puasa terhadap perubahan emosi dan keadaan personaliti ke atas orang yang berpuasa ramadan 02-11-201530-04-2018 Penyelidik Bersama
pembangunan insan melayu islam: ke arah memperkasa nizam al-hayat (sistem hidup) melayu islam 01-11-201431-10-2016 Penyelidik Bersama
pemerkasaan kelompok the bottom 40 01-08-201330-04-2016 Penyelidik Bersama
membangunkan modul online dakwah bagi mengekang dakyah syiah terhadap islam di alam maya 16-12-201315-12-2015 Penyelidik Bersama
tarekat ahmadiyyah idrisiyah: kajian perkembangan dan amalannya di malaysia 05-12-201401-07-2015 Penyelidik Bersama
pemerkasaan korpus ilmu melalui penyelidikan dan penerbitan 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
pembinaan aplikasi peta minda (mind mapping) dan jaluran masa (time line) dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran pengantar falsafah (ph 1153) 01-07-201330-06-2014 Penyelidik Bersama
pembinaan modul bagi kursus ppph1123 falsafah islam berdasarkan kaedah macrohistory dan scenario 01-07-201330-06-2014 Penyelidik Bersama
memperkasa nilai keagamaan dan pemikiran islam 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
transformasi penyelidikan ilmu wahyu dan turath islam 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
ancaman aliran bukan ahli sunnah waljamaah terhadap perpaduan umat islam di malaysia 03-05-201330-01-2014 Penyelidik Bersama
kesedaran dan persepsi pelajar orang asli dan orang ulu terhadap pembangunan sumber modal insan di semenanjung malaysia dan sarawak 01-01-201231-12-2013 Penyelidik Bersama
pengujian teori "the globalization of spirituality" berdasarkan model spiritual intelligence (si) 06-06-201105-12-2013 Penyelidik Bersama
pemindahan program modul tasawuf islam di jabatan usuluddin dan falsafah ukm ke penjara sungai udang, melaka dalam menangani permasalahan perogol dalam kalangan bangsa melayu 25-06-201224-06-2013 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: abdull rahman bin mahmood 12-09-201228-02-2013 Penyelia
pembinaan model pemikiran berdasarkan manuskrip-manuskrip keagamaan terrpilih 08-08-201108-02-2013 Penyelidik Bersama
kecenderungan kefahaman islam masyarakat muslim urban: kajian explorasi kelas menengah muslim di bandar-bandar kosmopolitan malaysia 08-08-201108-02-2013 Penyelidik Bersama
paradigma pemikiran bukan melayu terhadap kepimpinan melayu di malaysia 15-03-201014-09-2012 Ketua Projek
kajian al-ash'ari dan al-asha"riah di nusantara: sejarah dan terjemahan teks 01-03-201131-08-2012 Penyelidik Bersama
kitab al-dur al thamin: kajian tranliterasi dan tahlik 01-03-201131-05-2012 Ketua Projek
peranan dan sumbangan maik dalam pemantapan akidah di negeri kelantan 16-05-201115-05-2012 Ketua Projek
al-balaghah dan kesannya terhadap perkembangan ilmu islam 01-08-200931-07-2011 Penyelidik Bersama
kajian keberkesanan pelaksanaan modul kursus pendekatan islam hadhari di kementerian dan agensi-agensi kerajaan 01-01-201030-06-2010 Penyelidik Bersama
penilaian kurikulum pendidikan islam sekolah menengah agama negeri dan rakyat 01-10-200730-06-2010 Penyelidik Bersama
tahap kefahaman dan penerimaan islam hadhari di kalangan non-muslim di lembah klang: kearah penyediaan modul islam hadhari untuk non-muslim 01-10-200730-09-2009 Ketua Projek
akidah sebagai pemangkin survival politik muslim malaysia 01-10-200730-09-2009 Penyelidik Bersama
tahap penyebaran dan kefahaman aliran salafiyyah/wahabiyyah di malaysia 01-10-200730-09-2009 Penyelidik Bersama
- 15-11-2019 Penyelia