Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
tajuk program : multidimensional approach to uplifting social wellbeing of malaysian b40 [lrgs mrun/f1/02/2019] tajuk projek : policy evaluation: effectiveness and sustainability of b40 programmes 01-02-201931-10-2022 Penyelidik Bersama
determinant factors of domestic demand for palm oil downstream products 01-10-202030-09-2022 Penyelidik Bersama
impak dasar fiskal terhadap isirumah b40 di malaysia 15-10-202014-04-2022 Penyelidik Bersama
kesan penularan wabak covid-19 ke atas sektor kewangan tempatan 15-10-202014-04-2022 Penyelidik Bersama
rasionalisasi subsidi minyak masak: implikasi rasionalisasi subsidi ke atas penawaran dan permintaan minyak masak di johor 15-10-202014-04-2022 Ketua Projek
mikroekonomi 15-12-202031-12-2021 Ketua Projek
pembangunan model modal kerohanian: kajian ke atas isi rumah mudah terjejas 01-01-201930-09-2021 Penyelidik Bersama
a development of sustainable food security model for halal smes under belt and road initiatives 01-01-201930-09-2021 Ketua Projek
understanding the mindset of the b40 household. solutions towards changing mindset of b40 01-02-201831-01-2021 Penyelidik Bersama
investigation into socio-psychological and financial burdens of sandwich generation through data analytics 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
ensemble machine learning approach for multidimensional poverty classification 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
penilaian keberkesanan program kerajaan dalam memperkasa pendapatan golongan isi rumah b40 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
program advokasi kepenggunaan & karnival keusahawanan komuniti pangsapuri enggang 05-01-202030-04-2020 Penyelidik Bersama
dana inisiatif penerbitan fep 01-01-201831-12-2018 Penyelidik Bersama
kajian smart mamak 01-06-201730-06-2018 Penyelidik Bersama
kesan pelaburan dan perbelanjaan kerajaan ke atas indeks daya saiang kakitangan bukan akademik ipta di malaysia 11-05-201510-11-2016 Ketua Projek
kesan pelaburan & perbelanjaan kerajaan ke atas indeks daya saing kakitangan bukan akademik ipta di malaysia 11-05-201510-05-2016 Ketua Projek
persaingan dan prestasi firma insurans am di malaysia 01-04-201531-03-2016 Ketua Projek
agenda penyelidikan dan penerbitan dalam era transformasi ekonomi 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
agenda penyelidikan dan penerbitan dalam era transformasi ekonomi 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
hubungan kpe dwi - peranan, komposisi jawatankuasa ganjaran dan pemilikan ekuiti terhadap amaun ganjaran pengarah 04-07-200603-01-2008 Penyelidik Bersama
- 17-03-2020 Penyelia