Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
parents experience monitoring children & aided hearing 13-02-202012-02-2021 Ketua Projek
effectiveness of the dangerous decibels® program in three different population at risk for noise induced hearing loss in malaysia 19-12-201918-12-2020 Penyelidik Bersama
psychometric properties of malay craig hospital inventory environtment factors (chief) in post stroke patients 27-02-202026-11-2020 Penyelidik Bersama
seroprevalence of congenital cytomegalovirus infection-associated hearing loss amongst newborns delivered in universiti kebangsaan malaysia medical centre 16-05-201915-09-2020 Penyelidik Bersama
development and standardization of malaysian mandarin nonsense word test 16-10-201715-07-2020 Penyelidik Bersama
an evidence-based approach to overcoming barriers to early identification and intervention of hearing loss in children 16-10-201715-07-2020 Penyelidik Bersama
hear and heard programme: hearing loss in children: approaches to early identification and intervention through improving awareness 01-04-201731-03-2020 Ketua Projek
pembinaan ujian perkataan tidak bermakna mandarin frikatif-afrikat: fasa 3 kebolehpercayaan uji-uji semula & skor diskriminasi 14-02-201913-02-2020 Penyelidik Bersama
perception of clinical audiology students in malaysia towards patient-centred care in audiological management 10-01-201909-01-2020 Penyelidik Bersama
improving informational counseling delivery to parents of hearing impaired children: changing the conversation from the ear to the brain” 10-01-201809-01-2020 Ketua Projek
preventable hearing loss among malaysian school-age children: alleviation through education 01-01-201731-12-2019 Penyelidik Bersama
current practices of audiologists on providing hearing aid education and support to parents of hearing-impaired children 28-03-201927-12-2019 Ketua Projek
tinnitus management in malaysia 10-01-201909-09-2019 Penyelidik Bersama
program saringan pendengman bayi di sektor kesihatan swasta di malaysia 24-01-201923-07-2019 Ketua Projek
pembentukan dan penilai manual alat bantu pendengaran (abp) dalam bahasa melayu 10-08-201709-02-2019 Penyelidik Bersama
ganjaran penerbitan: rafidah binti mazlan 01-05-201831-12-2018 Ketua Projek
kebimbangan ibu terhadap ujian saringan pendengaran bayi 14-12-201713-10-2018 Ketua Projek
pembinaan ujian pertuturan suku kata tidak bermakna frikatif-afrikat bahasa mandarin: fasa ii penentuan fungsi psikometrik 30-11-201729-08-2018 Penyelidik Bersama
kesan etnik terhadap ujian absorbansi jalur lebar dalam kalangan dewasa muda 28-12-201727-08-2018 Ketua Projek
pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap bunyi hingar dalam kalangan pelajar ukm kampus kuala lumpur 12-07-201712-07-2018 Penyelidik Bersama
tabiat dan risiko hilang pendengaran akibat mendengar muzik dalam kalangan pelajar melayu ukm kampus kuala lumpur 28-12-201727-06-2018 Ketua Projek
perilaku terhadap bunyi hingar sosial dan kesan perilaku dalam kalangan remaja di kuala lumpur 26-01-201725-11-2017 Penyelidik Bersama
perkaitan status pendengaran kanak-kanak dengan pencapaian akademik di peringkat sekolah rendah di kuala lumpur 29-12-201628-10-2017 Penyelidik Bersama
pembinaan ujian pertuturan suku kata bermakna (frikatif dan afrikat) bahasa mandarin: fasa 1 pemilihan item dan pengukuran akustik 15-12-201614-10-2017 Penyelidik Bersama
a longitudinal analysis of wideband acoustic immittance measures in healthy young infants 26-07-201525-07-2017 Ketua Projek
attitude towards hearing aid usage among hearing impaired adults in klang valley 02-06-201601-06-2017 Penyelidik Bersama
masalah hilang pendengaran akibat daripada kesan pendedahan bunyi rekreasi dalam kalangan pelajar sekolah rendah di kuala lumpur. 31-12-201530-10-2016 Ketua Projek
status pendengaran dalam kalangan pelajar sekolah menengah di kuala lumpur dan hubungannya dengan bunyi rekreasi 31-12-201530-10-2016 Penyelidik Bersama
tinitus dalam kalangan pelajar sekolah rendah di kuala lumpur 17-12-201516-10-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan 2015 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
meningkatkan penerbitan kumpulan 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
pengetahuan, sikap dan perilaku pelajar sekolah menengah di kuala lumpur terhadap bunyi hingar 12-03-201511-12-2015 Penyelidik Bersama
adaptasi dan pengesahsahihan soal selidik tinnitus handicap inventory ke dalam bahasa melayu 12-03-201511-12-2015 Penyelidik Bersama
wideband tympanometry: a new effective technology for detection of otitis media in infants 01-12-201330-11-2015 Ketua Projek
pengetahuan dan sikap ibu bapa terhadap masalah pendengaran dalam kalangan kanak-kanak 29-01-201528-11-2015 Ketua Projek
comprehensive community-based hearing assessment for detection of hearing loss in limbang, sarawak 01-09-201431-08-2015 Penyelidik Bersama
speech-evoked middle latency auditory response in normal and clinical population 16-05-201316-05-2015 Penyelidik Bersama
strengthening research in hearing speech & language 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
pemerkasaan psikologi dan pembangunan bersepadu dalam kalangan orang asli tasik temenggor 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
integrating a structured academic service learning module into the rehabilitation sciencesundergraduate curriculum using an outreach community service 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
implementing interprofessional learning at ukm health campus 01-06-201030-11-2014 Penyelidik Bersama
profil hasil audiologi dan radiologi implan koklea di kalangan individu yang mempunyai saraf koklea hypoplasia 12-01-201412-08-2014 Penyelidik Bersama
meningkatkan kefahaman dan perkhidmatan pendengaran, pertuturan dan bahasa golongan yang mengalami kesikaran komunikasi 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: rafidah binti mazlan 01-03-201328-02-2014 Penyelia
development of contents, structure and design of interprofessional learning module for school of rehabilitation sciences 01-06-201230-12-2013 Penyelidik Bersama
adaptasi borang soal selidik children`s audiotory processing performance scale (chapps) dalam versi bahasa melayu (chapps-bm) 19-09-201230-06-2013 Penyelidik Bersama
a novel hearing screening protocol for the differentiation of type of hearing loss in neoonatal intensive care uniit (nicu) infants 08-08-201108-02-2013 Ketua Projek
pendengaran, pertuturan dan bahasa 01-01-201231-12-2012 Ahli Kumpulan
reliability and accuracy of multiple auditory steady state response (mssr) and auditory brainstem response (abr) in children 01-10-201130-11-2012 Penyelidik Bersama
towards understanding middle ear mechanisms using wideband energy reflectance (wbr) 15-03-201014-09-2012 Ketua Projek
towards understanding middle ear mechanism using wideband energy reflectane (wbr) audiology & speech sciences, fskb ukm 01-03-201014-03-2012 Ketua Projek
pengukuran multi-frekuensi timpanometri ke atas kanak-kanak infan dengan menggunakan otoflex madson 12 di unit audilogi dan klinik pediatrik hospital kuala lumpur 01-08-201131-12-2011 Penyelidik Bersama
health camp project: children in permata negara 01-09-201031-08-2011 Penyelidik Bersama
kesan perubahan posisi badan terhadap pancaran otoakustik hasil herotan dan reflaktans salur telinga 01-09-201031-08-2011 Penyelidik Bersama
assessing and promoting self-accountability in year 2 fskb students 18-08-200931-07-2011 Penyelidik Bersama