Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
struktur pemilikan pemegang saham yang mengawal, hubungan juruaudit-klien dan urusniaga pihak berkaitan 24-06-202230-12-2022 Ketua Projek
corporate governance and investors` reaction-does extended audit report matters? 15-10-202014-04-2022 Penyelidik Bersama
halal assurance system on halal food integrity, audit integration and firm’s operational performance 15-11-201814-05-2021 Ketua Projek
pembangunan kerangkakerja tadbir urus risiko berdasarkan teori pihak berkepentingan dan implikasinya terhadap prestasi syarikat 15-08-201714-02-2020 Penyelidik Bersama
governing the islamic social enterprise towards accountability 16-10-201715-10-2019 Penyelidik Bersama
redefining director-renumeration monitoring role on related party transactions (rpts) from contract theory perspective 01-12-201731-05-2019 Ketua Projek
dana inisiatif penerbitan fep 01-01-201831-12-2018 Penyelidik Bersama
audit committee, related party transactions and firm valuation: evidence from malaysia 01-08-201431-01-2017 Ketua Projek
a network theory framework of auditor client-relationship: evidence of related party transactions 01-07-201431-12-2016 Ketua Projek
misi lonjakan penerbitan fep 2015 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
agenda penyelidikan dan penerbitan dalam era transformasi ekonomi 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
transformasi penyelidikan dan penerbitan berkualiti dalam pelaporan dan tadbir urus korporat 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
need for mandatory audit of smes: perspective of various stakeholders 01-11-200631-03-2009 Penyelidik Bersama
hubungan kpe dwi - peranan, komposisi jawatankuasa ganjaran dan pemilikan ekuiti terhadap amaun ganjaran pengarah 04-07-200603-01-2008 Ketua Projek
- 10-03-2020 Penyelia