Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
covid-19 : kesejahteraan kewangan dan kelangsungan hidup pemandu pelancong di malaysia 15-10-202014-04-2023 Ketua Projek
kesan risiko mata wang asing, status patuh shariah dan amalan lindung nilai terhadap prestasi syarikat bukan kewangan di malaysia 22-12-202122-12-2022 Penyelidik Bersama
mudahnya ekonomi: memahami prinsip ekonomi 22-12-202122-12-2022 Penyelidik Bersama
competition and performance of malaysian dual banking industry 22-12-202122-12-2022 Ketua Projek
impak covid-19 terhadap psiko-ekonomi pemandu pelancong di malaysia 15-10-202115-10-2022 Ketua Projek
covid-19 and malaysia stock market performance : evidence from an ardl model 15-10-202014-04-2022 Penyelidik Bersama
mikroekonomi 15-12-202031-12-2021 Penyelidik Bersama
market concentration and competition in dual banking industry 01-12-202031-12-2021 Ketua Projek
market structure, conduct and performance of dual banking system in malaysia 01-06-201930-12-2021 Ketua Projek
foreign ownership, trade linkages and firm survival: evidence from malaysian smes 01-06-201931-07-2021 Penyelidik Bersama
non-tariff measures and asean’s palm oil trade: evaluation of the effects 11-06-201810-09-2020 Penyelidik Bersama
dana inisiatif penerbitan fep 01-01-201831-12-2018 Penyelidik Bersama
market structure in malaysian dual banking system 01-04-201531-03-2017 Ketua Projek
agenda penyelidikan dan penerbitan dalam era transformasi ekonomi 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
agenda penyelidikan dan penerbitan dalam era transformasi ekonomi 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama