Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pembangunan model hak milik masyarakat orang asli menggunakan teknik fuzzy delphi 01-08-202031-01-2023 Penyelidik Bersama
orientasi keusahawanan sosial, etika perniagaan dan prestasi sosio-ekonomi usahawan kecil daripada kalangan b40 01-11-201930-05-2022 Penyelidik Bersama
introspektif mengurus perniagaan dalam krisis covid-19 01-12-202031-12-2021 Penyelidik Bersama
keberkesanan peranan koperasi pekebun kecil sawit: analisis terhadap aktiviti dan pencapaian tugas pemerkasaan ekonomi pekebun kecil 12-12-201712-03-2021 Ketua Projek
entrepreneurial orientation, locus of control, worldview and value creation among palm oil smallholders 02-10-201702-01-2021 Penyelidik Bersama
development of professional ethical guidelines based on islamic values of the guilds during golden medieval islam 01-01-201931-12-2020 Penyelidik Bersama
implement business model 02-10-201730-06-2020 Penyelidik Bersama
implement business model 02-10-201702-10-2019 Penyelidik Bersama
amalan pelaburan di kalangan masyarakat kelas b40: kajian terhadap anggota tentera lain-lain pangkat 18-01-201717-01-2019 Penyelidik Bersama
pembangunan kit simulasi perniagaan untuk usahawan muda 01-06-201730-12-2018 Penyelidik Bersama
integriti orang tengah dalam rantaian pengeluaran pekebun kecil kelapa sawit 01-10-201501-10-2017 Ketua Projek
analysing income and business potentials among the smallholders communities 01-09-201431-08-2017 Penyelidik Bersama
etnisiti dan kelas sosial dalam konteks konsumerisma 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
kajian pembangunan “business simulation” untuk pengajaran kursus keusahawanan dan pengurusan strategik di fakulti ekonomi dan pengurusan ukm 01-08-201431-07-2015 Penyelidik Bersama
penilaian program pembangunan bersepadu luar bandar 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
perletakan strategik pusat membeli belah dalam pembangunan kawasan setempat : suatu kajian lanjutan 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
kelestarian hub halal malaysia: inovasi dan pengantarabangsaan industri pembuatan makanan bumiputra islam 01-06-201231-12-2014 Penyelidik Bersama
the malaysians` perceptions of indonesia and indonesian citizens 22-05-201431-08-2014 Penyelidik Bersama
pembangunan kaedah pengajaran dan pembelajaran berasaskan kes (case study) untuk kursus etika, perundangan dan pembangunan (skad3403) di fssk, ukm 01-07-201330-06-2014 Ketua Projek
pembangunan perisian analisa kewangan (fas) untuk penambahbaikan proses pengajaran dan pembelajaran (p&p) kursus pengurusan kewangan, keusahawanan dan pengurusan strategik di ukm 01-07-201330-06-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan :suraiya binti ishak 01-03-201328-02-2014 Penyelia
kepuasan twrhadap sistem penyampaian oleh pelajar pascasiswazah antarabangsa: penilaian oleh stakehoder utama universiti 01-06-201131-12-2013 Penyelidik Bersama
penilaian semula model tingkahlaku inovatif pekerja mahir tempatan: kajian di zon industri terpilih 06-06-201105-12-2013 Penyelidik Bersama
ciri-ciri perletakan strategik pasaraya sebagai pemangkin pembangunan kawasan 15-03-201014-03-2013 Penyelidik Bersama
amalam keusahawan korporat (corporate entreprenurship) dan prestasi syarikat berkaitan kerajaan negeri (sbkn) 01-03-201128-02-2013 Ketua Projek
pemberdayaan strategik perniagaan usahawan asnaf 08-08-201108-02-2013 Ketua Projek
impact study on small traders business located surrounding the proposed aeon co. (m) bhd's new store in bandar mahkota cheras, selangor 08-01-200908-04-2009 Penyelidik Bersama
pencapaian prestasi anak syarikat kerajaan negeri: kes negeri kedah darul aman 01-08-200801-12-2008 Ketua Projek
tabung agihan penyelidikan (tap)-k011339 24-07-2021 Penyelia