Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
model gangguan dalam rantaian bekalan industri penternakan 16-10-201715-07-2020 Penyelidik Bersama
ukm mobile app 01-05-201631-10-2018 Penyelidik Bersama
a service dominat requirements elicitation approach for desigining value centred e-services 01-12-201430-11-2017 Penyelidik Bersama
gamification-based programming learning framework 01-12-201430-11-2017 Penyelidik Bersama
pemodelan objek tiga dimensi menggunakan algoritma inspirasi tabii 01-07-201431-12-2016 Ketua Projek
industrial informatic:reseacrh issues and path forward 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
industrial informatics: research issues and the path forward 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
peningkatan kualiti perkhidmatan penyeliaan pasca siswazah ftsm melalui sistem pemantaun secara on-line 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
peningkatan pemahaman kursus statistik melalui bahan pembelajaran interaktif 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
memperkasa projek tahun akhir melalui pertandingan inovasi itouch 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
pendekatan pembelajaran berpusat pelajar dalam kursus statistik 22-10-201221-04-2014 Penyelidik Bersama
pembangunan program lonjakan penyelidikan, penerbitan dan pendidikan ftsm 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
pemantapan penyelidikan komputeran industri 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
keberkesanan kaedah pembelajaran melalui kerjasama kepada pelajar-pelajar tahun akhir dalam menyiapkan projek tahun akhir 15-06-201216-12-2013 Penyelidik Bersama
pengoptimuman masalah pengumpukan pelajar projek tahun akhir di ftsm 01-04-201131-03-2013 Ketua Projek
pengukuran pelajar berasaskan model pembelajaran dalam kursus statistik 01-04-201131-03-2013 Penyelidik Bersama
model kepuasan pelajar terhadap kualiti perkhidmatan kakitangan sokongan ftsm 01-04-201131-03-2013 Penyelidik Bersama
reactive research for solving real world timetabling problem 01-11-200931-10-2011 Penyelidik Bersama
multiobjective heuristics for real-world scheduling problem 01-03-200731-08-2009 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k011467 23-12-2021 Penyelia