Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
nilai normatif bagi ujian time up and go dalam kalangan kanak-kanak di kuala lumpur 27-06-201926-03-2020 Ketua Projek
penilaian risiko jatuh dan fungsi vestibular dalam kalangan pesakit dewasa diabetes jenis ii 28-12-201727-12-2018 Penyelidik Bersama
fungsi vestibular dan keseimbangan kanak-kanak berumur 6 - 12 tahun yang mempunyai masalah pendengaran tahap teruk hingga sangat teruk hingga sangat teruk jenis sensorineural 30-11-201729-11-2018 Penyelidik Bersama
risiko jatuh dan kestabilan postural antara warga tua tidak aktif dan aktif dalam kalangan kommuniti (community older adults) 15-03-201814-11-2018 Ketua Projek
vestibular and balance functions in patients with ischemic stroke 28-09-201727-09-2018 Penyelidik Bersama
memprofilkan fungsi vestibular, keseimbangan, dan gaya jalan dalam kalangan pesakit diabetes di klinik warga ppukm 15-12-201614-10-2017 Ketua Projek
lonjakan penerbitan 2015 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
clinical application of a new objective test for vestibular diagnosis: video head impulse test (vhit) 10-05-201308-05-2016 Penyelidik Bersama
kesan tugasan kognitif serentak ke atas kawalan postur statik dan dinamik dalam kalangan dewasa muda dan tua yang sihat 29-01-201528-11-2015 Ketua Projek
effects of customized vesibular rehabilitation (cvr) on balance in adulst with idiopathic unilateral posterior canal benign paroxysmal postional vertigo (iupc bppv) 25-05-201424-05-2015 Penyelidik Bersama
acoustic cervical vestibular evoked myogenic potentials responses in school-aged children 16-05-201416-02-2015 Penyelidik Bersama
adakah masalah strabismus (juling) memberi kesan ke atas ujian video head impulse (vhit)? kajian awal 05-03-201405-01-2015 Penyelidik Bersama
assessment of postural control stability during gait in children with hearing impairment: a preliminary study 11-01-201411-11-2014 Penyelidik Bersama
kajian awal: kesan strabismus (juling) ke atas videonystagmografi (vng) (ujian okulomotor) 11-01-201411-11-2014 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k011416 23-12-2021 Penyelia