Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
development of assistive technology tools for cerebral palsy children 01-06-202031-05-2021 Penyelidik Bersama
estimation of financial aid using cost analysis of cerebral palsy: a caregiver perspective 09-07-202008-04-2021 Penyelidik Bersama
the correction between adaptive behaviour in children with austism spectrum disorder and parent`s psychology distress 13-02-202012-12-2020 Ketua Projek
a study of psychophysiological and cognitive responses with types of games in ipad ® among autism children 13-09-201512-09-2017 Penyelidik Bersama
persepsi pelajar terhadap penggunaan augmented reality dalam kursus teknologi pendidikan bagi program prasiswazah tesl 01-09-201531-08-2017 Penyelidik Bersama
the effectiveness of molta-p programme in improving performance of upper extremity in children with cerebral palsy 13-10-201412-10-2016 Ketua Projek
lonjakan penerbitan 2015 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
projek vaser (video alat sokongan rehabilitasi) 01-12-201331-08-2016 Ketua Projek
pembinaan modul pemerkasaan ibu bapa yang mempunyai anak istimewa 01-01-201430-06-2016 Penyelidik Bersama
kerangka konsep tindakbalas psikofisiologi kesan daripada permainan digital (ipad®) dikalangan kanak-kanak yang mengalami autisme 16-12-201315-06-2016 Penyelidik Bersama
hubungan antara jenis permainan digital (ipad) dengan perubahan psikofisiologi pada kanak-kanak normal 12-03-201511-11-2015 Penyelidik Bersama
prestasi membaca kanak-kanak sekolah rendah di bandar berbanding di luar bandar menggunakan carta teks bacaan bahasa melayu bercetak dan elektronik 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
relationship between academic performance(gpa) and co-curricular activities among ukm`s biomedical science students 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
pembangunan model (kerangka konsep) seksual dan reproduktif wanita kelainan upaya fizikal di malaysia 06-06-201105-12-2014 Ketua Projek
faktor penyebab stress di kalangan pelajar pusat pengajian sains rehabilitasi ukm 01-05-201331-01-2014 Ketua Projek
malaysian muslim woman perspective on factors influencing their sexuality and sexual function 01-01-201231-07-2013 Penyelidik Bersama
pembangunan model seksualiti wanita islam melalui perspektif sosiobudaya dan agama 21-06-201120-06-2013 Ketua Projek
faktor yang berhubungkait dengan umur pada diagnosis dalam kalangan kanak-kanak autisme 01-09-201230-05-2013 Ketua Projek
penggunaan e-pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bagi modul biostatik di kalangan pelajar prasiswazah fskb, ukm 01-04-201131-03-2013 Penyelidik Bersama
niat dan pengaruh psikososial terhadap pelalian human papillomavitus (hpv) di kalangan pelajar universiti kebangsaan m'sia kuala lumpur 17-07-201228-01-2013 Ketua Projek
membentuk piawai pendidikan klinikal pelajar program terapi carakerja fskb 01-07-201031-12-2012 Penyelidik Bersama
penyediaan pengisian subjek kesihatan seksual dan reproduktif untuk wanita kurang upaya sebagai subjek baru dalam kurikulum pengajian sarjana muda terapi carakerja 01-06-201031-05-2012 Ketua Projek
tabung agihan penyelidikan (tap)-k011427 24-07-2021 Penyelia