Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
algoritma dan model anggaran dinamik baru bagi interaksi antara objek bagi perisian simulasi berasaskan kaedah berangka 15-12-201714-03-2021 Penyelidik Bersama
teknologi komputer quantum: pengkelasan keterbelitan menggunakan kumpulan unitari istimewa 17-08-202016-02-2021 Ketua Projek
- 01-12-201630-11-2018 Ketua Projek
mobile sensing technology for augmented reality and medical application 01-11-201330-04-2017 Penyelidik Bersama
industrial informatic:reseacrh issues and path forward 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
fast algorithm for various over relaxation schemes for boundry value problems 01-04-201330-09-2016 Penyelidik Bersama
cad converter for product design innovation in manufacturing 01-03-201429-02-2016 Penyelidik Bersama
three dimensional size measurement for irregular shape object using monte carlo method 20-05-201319-11-2015 Ketua Projek
industrial informatics: research issues and the path forward 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
memperkasa projek tahun akhir melalui pertandingan inovasi itouch 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
multipartite entanglement of quantum systems for quantum computer 06-06-201105-06-2014 Ketua Projek
bantuan kewangan bahan penyelidikan: bahari bin idrus 01-03-201328-02-2014 Penyelia
effects of quantum measurement to the entanglement in a tripartite quantum system 19-12-201118-12-2013 Ketua Projek
enhancing simulation of membrane computing formalism by using high performance computing approach 21-06-201120-06-2013 Penyelidik Bersama
algorithms for high speed and quantum computer for solving problems involving colossal data 01-11-200631-10-2009 Penyelidik Bersama