Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
model reka bentuk platform e-pembelajaran melalui nilai cipta-sama bagi pendidikan lestari 15-12-202014-06-2023 Penyelidik Bersama
integrasi teori delone & mclean dan taksonomi psikomotor harrow dalam meningkatkan keberkesanan sistem pengurusan pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran tvet. 15-12-201914-12-2022 Penyelidik Bersama
requirements modelling and validation for designing effective climate change game (ccg) 01-09-201930-11-2022 Penyelidik Bersama
pembangunan aplikasi interaksi multimodal sentuhan dan suara untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran aktif kanak-kanak 01-12-201931-08-2022 Penyelidik Bersama
model reka bentuk permainan serius pendidikan sahsiah bagi memperkasa kesejahteraan mental 15-12-201914-06-2022 Penyelidik Bersama
interaksi kanak-kanak komputer: teori dan aplikasi 01-06-202131-12-2021 Pengarang Bersama
kualiti guru pendidikan islam dalam pdp 01-12-202030-11-2021 Ketua Projek
pengaruh fitnah siber kepada kesejahteraan emosi, kognitif dan tingkah laku dalam kalangan netizen belia 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
kematangan mengurus jejak digital dalam media baharu 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
indikator pengukuran kewibawaan maklumat islam dalam media sosial 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
modelling the customer behavior by embedding value co-creation for sustainability of e-services 15-12-201715-09-2020 Penyelidik Bersama
framework to integrate environment factors in assessing sustainability for palm oil production supply chain. 15-12-201714-09-2020 Penyelidik Bersama
pembangunan aplikasi hibrid dr lada 1.0 04-09-201904-09-2020 Penyelidik Bersama
model gangguan dalam rantaian bekalan industri penternakan 16-10-201715-07-2020 Ketua Projek
permainan digital untuk kesedaran bencana 01-08-201831-10-2019 Penyelidik Bersama
vamuse-c (virtual museum commerce) 01-06-201730-11-2018 Penyelidik Bersama
model m-pembelajaran berasaskan latihan teknikal dan pendidikan vokasional 01-05-201631-10-2018 Penyelidik Bersama
meramal sentimen umum tehadap ukm menerusi media sosial 01-01-201730-06-2018 Penyelidik Bersama
peningkatan persekitaran penyelidikan menjamin kualiti siswazah ukm 01-04-201431-12-2017 Penyelidik Bersama
a service dominat requirements elicitation approach for desigining value centred e-services 01-12-201430-11-2017 Penyelidik Bersama
teknik gerakan sentuhan sistem interaksi multimodal untuk kanak-kanak 01-12-201431-10-2017 Penyelidik Bersama
pengaruh pendekatan pembelajaran yang luwes terhadap minat pelajar bagi subjek statistik 01-08-201431-01-2017 Penyelidik Bersama
pembangunan aplikasi penasihatan mudah alih bagi tanaman lada hitam 10-12-201409-12-2016 Penyelidik Bersama
industrial informatic:reseacrh issues and path forward 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
teknik panorama realiti maya (prm) jenis kubus dalam persekitaran muzium maya 03-02-201402-07-2016 Penyelidik Bersama
impact study assessment on myren 13-02-201301-09-2015 Penyelidik Bersama
peranan penilaian rakan kumpulan dalam pembentukan keperibadian pelajar 01-07-201330-06-2015 Penyelidik Bersama
industrial informatics: research issues and the path forward 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
memperkasa projek tahun akhir melalui pertandingan inovasi itouch 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
peningkatan pemahaman kursus statistik melalui bahan pembelajaran interaktif 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
peningkatan kualiti perkhidmatan penyeliaan pasca siswazah ftsm melalui sistem pemantaun secara on-line 01-07-201331-12-2014 Ketua Projek
aplikasi ‘mobile augmented reality (ar)’ dalam pengajaran subjek organisasi komputer dan sistem operasi di ftsm 01-07-201330-06-2014 Penyelidik Bersama
pendekatan pembelajaran berpusat pelajar dalam kursus statistik 22-10-201221-04-2014 Ketua Projek
pembangunan program lonjakan penyelidikan, penerbitan dan pendidikan ftsm 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
pemantapan penyelidikan komputeran industri 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
inovasi dalam e-pembelajaran: analisis kepentingan prestasi (ipa) di kalangan pensyarah ukm 01-06-201231-03-2014 Penyelidik Bersama
keberkesanan kaedah pembelajaran melalui kerjasama kepada pelajar-pelajar tahun akhir dalam menyiapkan projek tahun akhir 15-06-201216-12-2013 Penyelidik Bersama
pengoptimuman masalah pengumpukan pelajar projek tahun akhir di ftsm 01-04-201131-03-2013 Penyelidik Bersama
model kepuasan pelajar terhadap kualiti perkhidmatan kakitangan sokongan ftsm 01-04-201131-03-2013 Penyelidik Bersama
pengukuran pelajar berasaskan model pembelajaran dalam kursus statistik 01-04-201131-03-2013 Penyelidik Bersama
a hybrid algorithm for monitoring real-tme process 20-08-201019-08-2012 Penyelidik Bersama
sikap pelajar ftsm terhadap statistik 01-06-201031-05-2012 Penyelidik Bersama
- 03-12-2019 Penyelia