Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pembandaran: kemudahterancaman dan adaptasi isi rumah pinggir bandar 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
risk assessment from poor waste management towards urban livability in melaka 01-02-202131-08-2021 Penyelidik Bersama
urban ocean, circularity assessment protocol in melaka 01-09-202031-08-2021 Penyelidik Bersama
analisis aliran bahan (mfa) penggunaan tenaga elektrik domestik dalam konteks metabolisme bandar pertengahan di seremban negeri sembilan. 01-09-201901-09-2020 Ketua Projek
perubahan iklim dan kemudahterancaman produktiviti padi di malaysia 15-12-201714-12-2019 Penyelidik Bersama
liken penunjuk bio kualiti udara di universiti kebangsaan malaysia 01-11-201431-10-2016 Ketua Projek
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan :azahan bin awang 01-03-201328-02-2014 Penyelia
program pembangunan alam sekitar: kepekaan mekanisme ukm terhadap pencemaran udara (belajar di liken) 01-06-201201-06-2013 Penyelidik Bersama
penilaian outcome pembinaan kampus akademi kepimpinan pengajian tinggi (akept) bandar enstek, negeri sembilan 24-05-201223-05-2013 Penyelidik Bersama
kajian keberkesanan penjenamaan semula kolej universiti kepada universiti 01-08-201131-12-2012 Penyelidik Bersama
pembangunan kemahasiswaan pelajar melalui kesukarelawanan 16-05-201115-05-2012 Penyelidik Bersama
kokurikulum berasaskan kontrak pembelajaran: sati mekanisme ke arah pembangunan sahsiah pelajar ukm 01-05-201130-04-2012 Penyelidik Bersama
readiness and resiliency of malaysian society for climate change 01-07-200931-12-2011 Penyelidik Bersama
penilaian kemudahan dan sistem pengurusan kolej kediaman ipta 01-05-201015-07-2011 Penyelidik Bersama
kecekapan penggunaan tenaga di kolej kediaman di universiti kebangsaan malaysia - low energy community 01-06-200831-05-2011 Ketua Projek
metabolisme bandar dan perubahan iklim untuk dayahuni di wilayah perbandaran seremban 01-06-200831-05-2011 Penyelidik Bersama
audit keselamatan dan kesihatan pekerjaan di kolej-kolej kediaman universiti kebangsaan malaysia: kajian pembentukan penunjuk kolej selamat 01-06-200831-05-2011 Penyelidik Bersama
social perception study on treated sewage and sludge reuse potential in malaysia 01-11-200830-09-2010 Penyelidik Bersama
penilaian tahap penguasaan dan pembentukan modul kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar tahun akhir program sarjana muda universiti kebangsaan malaysia 01-06-200831-08-2010 Penyelidik Bersama
kajian impak projek pembangunan bangunan tambahan fakulti sains dan teknologi, universiti kebangsaan malaysia 01-10-200931-03-2010 Ketua Projek
kajian impak projek pembangunan asrama pelajar universiti teknologi mara (uitm) shah alam dan puncak perdana 01-10-200931-03-2010 Penyelidik Bersama
kajian impak projek pembangunan kompleks fakulti perubatan dan sains kesiharan, universiti putra malaysia 01-10-200931-03-2010 Penyelidik Bersama
kajian impak projek pembangunan: merekabentuk, membina, menyiapkan dan mentauliah kampus induk, universiti perguruan sultan idris (upsi), fasa 1a, kerja-kerja infrastruktur 01-10-200931-03-2010 Penyelidik Bersama
kajian impak penyewaan bangunan bagi tujuan penginapan pelajar unimap, perlis 01-10-200931-03-2010 Penyelidik Bersama
assessing carbon reduction initistives for ecosystem risk management in malaysia 01-01-200831-12-2009 Penyelidik Bersama
kajian perbandingan status kualiti hidup masyarakat bandar pertengahan dan bandar kecil di semenanjung malaysia: penilaian dan pembinaan strategi pembangunan bandar mapan 01-01-200831-12-2009 Ketua Projek
kajian pengurusan ekosistem bandar perindustrian 01-11-200631-10-2009 Penyelidik Bersama
kajian keberkesanan mampan persekitaran lembangan linggi 01-03-200728-02-2009 Penyelidik Bersama
- 10-03-2020 Penyelia