Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
perubahan iklim dan kemudahterancaman produktiviti padi di malaysia 15-12-201714-12-2019 Penyelidik Bersama
role of perceived value in sustaining recycling behaviour: a case study of putrajaya 01-08-201431-01-2018 Penyelidik Bersama
penelitian bersama kelestarian, alam sekitar dan pembangunan di provinsi riau 26-10-201526-10-2017 Penyelidik Bersama
aliran pemikiran yang mempengaruhi proses rundingan penerimaan protokol montreal ke arah kelestarian alam sekitar 16-12-201315-12-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
kajian kesesuaian dan keberkesanan kaedah tutup bumi baharu untuk pengawalan hakisan cerun 01-06-201301-06-2016 Ketua Projek
supporting education system in malaysia through informal education within museums 20-05-201319-05-2016 Penyelidik Bersama
kajian governans alam sekitar terhadap keselamatan penyediaan makanan dalam pengurusan persekitaran: tumpuan kepada akta makanan 1983 01-11-201331-10-2015 Penyelidik Bersama
lonjakan bidang kebudayaan arab & peradaban islam dalam situasi universiti penyelidikan 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan (bkbp): kadir bin arifin 01-01-201431-03-2015 Penyelia
kajian kesan kontrak pembelajaran (kemahiran insaniah ) keatas pencapaian akademik , sosial , dan kebolehpasaran pelajar ukm 22-10-201223-10-2014 Penyelidik Bersama
pembangunan kaedah pengajaran dan pembelajaran berasaskan kes (case study) untuk kursus etika, perundangan dan pembangunan (skad3403) di fssk, ukm 01-07-201330-06-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: kadir bin arifin 01-03-201328-02-2014 Penyelia
kajian semula pelan strategik pengajian tinggi negara (psptn) 01-03-201331-12-2013 Penyelidik Bersama
penilaian outcome pembinaan kampus akademi kepimpinan pengajian tinggi (akept) bandar enstek, negeri sembilan 24-05-201223-05-2013 Penyelidik Bersama
kajian keberkesanan penjenamaan semula kolej universiti kepada universiti 01-08-201131-12-2012 Penyelidik Bersama
pembangunan kemahasiswaan pelajar melalui kesukarelawanan 16-05-201115-05-2012 Penyelidik Bersama
kokurikulum berasaskan kontrak pembelajaran: sati mekanisme ke arah pembangunan sahsiah pelajar ukm 01-05-201130-04-2012 Penyelidik Bersama
projek pemacu kajian keberkesanan penggabungan sistem pengurusan kualiti iso ppp-pps 15-07-200914-01-2012 Penyelidik Bersama
kajian kebolehpercayaan input pelajar untuk maklum balas sistem penilaian pengajaran kursus (sppk) 15-07-200914-01-2012 Penyelidik Bersama
readiness and resiliency of malaysian society for climate change 01-07-200931-12-2011 Penyelidik Bersama
penilaian kemudahan dan sistem pengurusan kolej kediaman ipta 01-05-201015-07-2011 Penyelidik Bersama
audit keselamatan dan kesihatan pekerjaan di kolej-kolej kediaman universiti kebangsaan malaysia: kajian pembentukan penunjuk kolej selamat 01-06-200831-05-2011 Ketua Projek
metabolisme bandar dan perubahan iklim untuk dayahuni di wilayah perbandaran seremban 01-06-200831-05-2011 Penyelidik Bersama
kecekapan penggunaan tenaga di kolej kediaman di universiti kebangsaan malaysia - low energy community 01-06-200831-05-2011 Penyelidik Bersama
kajian impak projek pembangunan kompleks fakulti perubatan dan sains kesiharan, universiti putra malaysia 01-10-200931-03-2010 Penyelidik Bersama
kajian impak projek pembangunan asrama pelajar universiti teknologi mara (uitm) shah alam dan puncak perdana 01-10-200931-03-2010 Penyelidik Bersama
kajian impak projek pembangunan bangunan tambahan fakulti sains dan teknologi, universiti kebangsaan malaysia 01-10-200931-03-2010 Penyelidik Bersama
kajian impak projek pembangunan: merekabentuk, membina, menyiapkan dan mentauliah kampus induk, universiti perguruan sultan idris (upsi), fasa 1a, kerja-kerja infrastruktur 01-10-200931-03-2010 Penyelidik Bersama
kajian impak penyewaan bangunan bagi tujuan penginapan pelajar unimap, perlis 01-10-200931-03-2010 Ketua Projek
kajian perbandingan status kualiti hidup masyarakat bandar pertengahan dan bandar kecil di semenanjung malaysia: penilaian dan pembinaan strategi pembangunan bandar mapan 01-01-200831-12-2009 Penyelidik Bersama
assessing carbon reduction initistives for ecosystem risk management in malaysia 01-01-200831-12-2009 Penyelidik Bersama
kajian pengurusan ekosistem bandar perindustrian 01-11-200631-10-2009 Penyelidik Bersama
kajian keberkesanan mampan persekitaran lembangan linggi 01-03-200728-02-2009 Penyelidik Bersama
kajian tahap kesedaran dan kepatuhan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di kalangan kakitangan dan pelajar 01-08-200801-12-2008 Ketua Projek
- 15-11-2019 Penyelia