Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
mudahnya ekonomi: memahami prinsip ekonomi 30-12-202130-12-2022 Penyelidik Bersama
dasar fiskal: isu dan cabaran semasa 22-12-202122-12-2022 Penyelidik Bersama
mudahnya ekonomi: memahami prinsip ekonomi 22-12-202122-12-2022 Penyelidik Bersama
in the wake of covid-19: how the pandemic has changed grocery purchasing habits and highlighted the importance of digital transformation in the food retail sector. 15-10-202014-10-2022 Penyelidik Bersama
penawaran makanan di peringkat peruncitan menerusi media sosial oleh wanita dalam kalangan b40 15-10-202014-10-2022 Ketua Projek
pementoran maya connect@fep satu pembaharuan 30-12-202130-06-2022 Penyelidik Bersama
wanita dan bekerja dari rumah: satu tinjauan awal 15-10-202014-04-2022 Penyelidik Bersama
kaedah pengajaran dan pembelajaran berkesan dalam era pendidikan 4.0 01-07-201931-07-2021 Penyelidik Bersama
bumiputera financial behaviour towards investment in education 01-06-201931-07-2021 Penyelidik Bersama
hutang dalam kalangan belia dan kelestarian kehidupan 01-06-201931-07-2021 Penyelidik Bersama
wanita dan persekitaran kerja dalam bidang stem 03-12-201902-03-2021 Ketua Projek
program advokasi kepenggunaan & karnival keusahawanan komuniti pangsapuri enggang 05-01-202030-04-2020 Penyelidik Bersama
program advokasi kepenggunaan ipt ukm 05-01-202030-04-2020 Penyelidik Bersama
dana inisiatif penerbitan fep 01-01-201831-12-2018 Penyelidik Bersama
kesan deregulasi tambang bas terhadap kecekapan perkhidmatan bas/van sekolah 01-05-201630-04-2018 Penyelidik Bersama
agenda penyelidikan dan penerbitan dalam era transformasi ekonomi 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
finance, institution and growth: a panel study malaysian firms 19-12-201118-12-2014 Penyelidik Bersama
agenda penyelidikan dan penerbitan dalam era transformasi ekonomi 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
kajian keberkesanan & penambahbaikan kaedah pengajaran berpasukan di pusat pengajian ekonomi 01-06-201230-03-2014 Penyelidik Bersama
komposisi perbelanjaan dan hasil kerajaan, geran dan output negara: kajian empirikal kerajaan negeri dan kerajaan tempatan di semenanjung malaysia 01-11-200931-10-2010 Ketua Projek
ketahanan fisikal dan dasar kadar bunga: dampak terhadap inflasi dan ekonomi benar 01-03-200731-08-2009 Penyelidik Bersama