Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pemerkasaan penerbitan ahli pusat pendidikan dan kesejahteraan komuniti 01-01-201930-09-2021 Penyelidik Bersama
tahap kesediaan dan pengetahuan guru terhadap perlaksanaan “zero reject policy” di sekolah di malaysia 01-02-202031-01-2021 Penyelidik Bersama
tahap kesediaan guru prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran sosio emosi 01-05-201630-04-2019 Penyelidik Bersama
pelaksanaan pendidikan inklusid untuk kanak-kanak berkeperluan khas di sekolah 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
pelaksanaan pendidikan inklusif untuk kanak-kanak berkeperluan khas di prasekolah 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
pusat sehenti (one stop centre) pengurusan kerjaya golongan oku penglihatan, pendengaran, masalah pembelajaran dan fizikal 25-06-201224-06-2014 Penyelidik Bersama
ketelibatan murid bekeperluan khas di sekolah 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
alat bantuan genggaman pensel (qalamiy) bagi kanak-kanak pendidikan khas bermasalah pembelajaran 01-07-201331-12-2013 Penyelidik Bersama
english communication programme for deaf and hard of hearing students 01-01-201231-12-2013 Penyelidik Bersama
validating the ages stages questionnaire : social-emotional (asq:se) to identify and track children with social emotional problems in malaysia 01-08-201231-07-2013 Penyelidik Bersama
pendekatan kontekstual dalam pengajaran dan pembelajaran murid-murid berkeperluan khas bermasalah pendengaran 06-06-201105-06-2013 Penyelidik Bersama
pembinaan, penilaian dan penggunaan qalamiytm dalam meningkatkan keupayaan genggaman pensel dan menulis kanak-kanak pendidikan khas bermasalah pembelajaran 06-06-201105-06-2013 Penyelidik Bersama
meninjau perkembangan akademik, emoasi dan sosial murid masalah pendengaran 01-06-201201-06-2013 Penyelidik Bersama
penggunaan multimedia interaktif dalam pengajaran murid pendidikan khas masalah pendengaran 01-06-201201-06-2013 Penyelidik Bersama
strategi pengajaran berkesan untuk mendidik kanak-kanak yang mengalami autisma 15-03-201014-03-2012 Penyelidik Bersama
kajian keberkesanan kaedah pengajaran kursus zzzt1043 hubungan etnik di ukm 01-08-200931-12-2011 Penyelidik Bersama
pembinaan instrumen penempatan murid-murid pendidikan khas 3m di sekolah-sekolah di malaysia 01-11-200931-10-2011 Penyelidik Bersama
the study of the quality and outcames of inclusion programs for children with autism 01-11-200931-10-2011 Ketua Projek
keberkesanan kurikulum vokasional pendidikan khas dalam membantu pelajar pekak lepasan sekolah bagi mendapatkan peluang pekerjaan di malaysia 01-06-201030-06-2011 Penyelidik Bersama
merekabentuk dan membangunkan modul untuk mendidik kanak-kanak autis 01-06-200831-05-2011 Penyelidik Bersama
early identification and monitoring children with disabilities in malaysia 01-10-200831-12-2010 Penyelidik Bersama
pencarian kepada pendekatan senibina dan corak penempatan semulajadi masyarakat pribumi di semenanjung malaysia kearah memantapkan pembangunan senibina lestari 01-01-200831-12-2010 Penyelidik Bersama
kajian impak pelaksanaan karnival pengajian tinggi negara 21-07-200920-12-2010 Penyelidik Bersama
pendidikan untuk semua: membina persekitaran inklusif 01-06-200830-11-2010 Penyelidik Bersama
kemudahan dan perkhidmatan, layanan serta keperluan pelajar-pelajar kurang upaya di institut pengajian tinggi 01-06-200831-08-2010 Penyelidik Bersama
kesesuaian infrastruktur program intergrasi pendidikan khas di malaysia 01-01-200830-06-2010 Penyelidik Bersama
adapting and validating a curriculum-based assessment for early intervention service delivery in malaysia 01-01-200830-06-2010 Ketua Projek
action research on the impact of a model demonstration classroom for children with austism on student teachers 01-03-200930-04-2010 Penyelidik Bersama
profil keusahawanan golongan kurang upaya malaysia kearah pembentukan program pendidikan latihan keusahawanan golongan kurang upaya 01-11-200630-04-2010 Penyelidik Bersama
pengurusan konflik dalam kalangan guru besar sekolah rendah di malaysia 01-01-200831-01-2010 Penyelidik Bersama
indeks kepelbagaian sekolah 01-11-200631-12-2008 Penyelidik Bersama
pentaksiran alternatif kaedah e-suara bagi murid-murid bermasalah pembelajaran di malaysia 01-09-200601-12-2008 Penyelidik Bersama
- 21-10-2019 Penyelia