Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
perlaksanaan modul pembangunan cerita digital dan modul penyelesaian masalah matematik bagi mengasah pemikiran komputasional dan asas pengatucaraan dalam kalangan pelajar sekolah 01-12-202030-11-2021 Ketua Projek
model penyelesaian masalah pengaturcaraan menggunakan konsep pemikiran komputasional melalui teknik perancah 15-11-201814-05-2021 Penyelidik Bersama
a trusted digital islamic legacy model 15-12-201714-09-2020 Penyelidik Bersama
kerangka enjin permainan sebagai alat pengajaran kursus asas pengaturcaraan 01-08-201631-01-2019 Penyelidik Bersama
vamuse-c (virtual museum commerce) 01-06-201730-11-2018 Penyelidik Bersama
teknik panorama realiti maya (prm) jenis kubus dalam persekitaran muzium maya 03-02-201402-07-2016 Penyelidik Bersama
developing a problem-based visual aspect-oriented programming environment for notice proggrammers 01-10-201230-09-2015 Ketua Projek
a software anti-ageing model and rejuvenation index based on software evolution dynamics 04-04-201203-04-2015 Penyelidik Bersama
pembangunan program lonjakan penyelidikan dan penerbitan kumpulan pengatucaraan 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
peningkatan kemahiran pengaturcaraan berasaskan objek menggunakan perisian pengaturcaraan visual sebagai alat bantu pembelajaran kendiri 01-07-201331-03-2015 Ketua Projek
peningkatan pengajaran pemodelan berasaskan objek dengan menggunakan kaedah penyelidikan kajian kes yang sama dalam pemodelan berstruktur dan projek kumpulan pengkodan 01-07-201330-06-2014 Penyelidik Bersama
pembangunan program lonjakan penyeliikan dan penerbitan kumpulan pengaturcaraan 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
pembangunan program lonjakan penyelidikan, penerbitan dan pendidikan ftsm 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k012339 24-07-2021 Penyelia