Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
lataif quraniyah sebagai model tadabbur al-quran 01-10-201930-06-2022 Penyelidik Bersama
modul pendidikan tauhidik untuk pemuliharaan alam sekitar (pentas) 15-08-201814-02-2021 Penyelidik Bersama
pemikiran haji muhammad said omar dalam tafsir nurul ihsan 01-06-201930-11-2020 Penyelidik Bersama
pembinaan garis panduan penterjemahan makna al-quran ke bahasa malaysia 16-10-201731-12-2019 Penyelidik Bersama
keberhasilan ktp stemind: kajian longitudinal impak program dalam kalangan komuniti dan peranan prs pelbagai peringkat 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
islamic environmental ethics: addressing the phenomenon of consumer culture in malaysia 01-11-201330-04-2016 Penyelidik Bersama
amalan terbaik dalam pengajaran dan pembelajaran berteraskan nilai islam 01-08-201431-01-2016 Penyelidik Bersama
pembangunan modul kimia tauhidik untuk pelajar prasiswazah kimia 01-08-201431-07-2015 Penyelidik Bersama
pembangunan modul stem integratif tauhidik bagi program intervensi peringkat menengah rendah 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
perumian dan penerbitan tafsir al-marbawi yang bertajuk “quran bergantung makna melayu” 01-04-201431-12-2014 Penyelidik Bersama
sains dalam a-quran 01-08-201131-07-2014 Penyelidik Bersama
penghayatan sains kimia melalui pendekatan sains tauhidik 01-07-201330-06-2014 Penyelidik Bersama
muslim environmentally ethical behavior (eeb) model based on islamic ethical values 04-04-201203-04-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: wan nasyrudin bin wan abdullah 01-03-201328-02-2014 Penyelia
n/a 01-01-201331-12-2013 Penyelidik Bersama
pemerkasaan institusi tafsir melayu melalui kajian tahkik dan perumian tafsir nur al-ihsan 08-08-201108-08-2013 Penyelidik Bersama
membina kurikulum siswazah , terampil penyelidikan, kreatif dan inovatif 01-06-201031-05-2013 Penyelidik Bersama
meningkat kualiti kursus-kursus di fpi melepasi aras ketiga bloom taxonomy 01-04-201131-03-2013 Penyelidik Bersama
penerokaan alam atom/zarah dari perspektif sains dan al-quran 08-08-201108-02-2013 Penyelidik Bersama
bahasa melayu: pengantarabangsaan (projek penterjemahan) 15-07-200931-12-2012 Penyelidik Bersama
munyat al-itiqad: suatu kajian pentahkikan 10-06-201109-11-2012 Penyelidik Bersama
pemikiran ali hasjmy 10-06-201109-11-2012 Penyelidik Bersama
pandangan ulama tafsir melayu tentang ayat 10-06-201109-11-2012 Penyelidik Bersama
usul tarekat shadhailyyah: terjemahan & tahkik 10-06-201109-11-2012 Penyelidik Bersama
gerakan tarekat naqsyabadiah khalidiyyah malaysia 10-06-201109-11-2012 Penyelidik Bersama
penelitian saintifik biologi dan bahan berasaskan al-quran 01-09-201031-08-2012 Penyelidik Bersama
penerokaan khazanah pengungkapan al quran terhadap biologi kejadian manusia dan hidupan lain berbanding teori sains dan neo-darwinisme 08-08-201107-08-2012 Penyelidik Bersama
pemerkasaan identiti melayu melalui peradaban islam 01-12-200931-05-2012 Penyelidik Bersama
rawatan pemulihan secara rohani bagi pesalah juvana di sekolah integriti, penjara kajang 01-02-201130-04-2012 Ketua Projek
implementasi modul "membangkitkan kesedaran rohani" melalui pendekatan zikir dan qasidah terhadap tahanan juvana di penjara kajang 01-09-201029-02-2012 Ketua Projek
penggubalan aktiviti ko-kurikulum berimpak keusahawanan yang berteraskan pengajian islam 01-06-201031-05-2011 Penyelidik Bersama
ensklopedia tokoh dan karya dalam tafsir dan hadith 01-06-200831-05-2011 Penyelidik Bersama
vocational training for juveniles in kajang prison 23-09-201031-03-2011 Ketua Projek
jatidiri melayu dalam karya-karya shaykh ahmad qushashi 01-01-200831-12-2010 Penyelidik Bersama
mesej dakwah umdat al-muhtajin dalam penghayatan agama masyarakat melayu di nusantara: ke arah pembinaan modul pengajaran dakwah 01-01-200831-12-2010 Penyelidik Bersama
pengajaran dan pembelajaran tafsir di ipt di selangor 01-09-200931-08-2010 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k012485 01-10-2021 Penyelia