Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pendigitilan papan permainan morfologi arab dengan mengadaptasi pendekatan gamifikasi 01-05-202130-10-2022 Ketua Projek
design & development of cbat virtual test preparation course 01-05-202130-04-2022 Penyelidik Bersama
lafaz al-ma` (air) dalam al-quran 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
gambaran sikap masyarakat melayu dalam peribahasa 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
terjemahan arab-melayu: aplikasi kamus dan mesin terjemahan 17-08-202016-02-2021 Ketua Projek
pemurnian modul aplikasi nahu, sarf dan kamus untuk kem modul bahasa arab akademik. 24-09-201824-09-2019 Ketua Projek
pembangunan dan kajian kesahan ujian kecekapan bahasa arab (cbat) berasaskan cefr/actfl dan berkomputer. 15-11-201714-03-2019 Penyelidik Bersama
peranan ulama dalam perjuangan kemerdekaan malaysia 01-08-201631-01-2019 Penyelidik Bersama
pembangunan modul praktis morfologi arab (mpm) melalui aplikasi papan permainan untuk sekolah-sekolah menengah kebangsaan agama (smka) di malaysia 01-08-201631-01-2019 Ketua Projek
model tadbir urus: analisis amalan terbaik pentadbiran rasullullah s.a.w 02-11-201501-05-2018 Penyelidik Bersama
pemantapan bahasa arab pelajar program pengajian arab dan tamadun islam melalui medium muaskar lughawi 01-02-201830-04-2018 Ketua Projek
teori terjemahan arab-melayu dalam karya asli dan karya terjemahan ulama melayu nusantara 01-06-201531-05-2017 Ketua Projek
lonjakan bidang kebudayaan arab & peradaban islam dalam penerbitan dan sitasi ukm 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
kaedah penterjemahan kata kerja bantu daripada bahasa arab ke bahasa melayu dalam penterjemahan karya sastera 16-05-201316-05-2016 Ketua Projek
praktis perkamusan arab klasik, moden dan kontemporari menggunakan pendekatan etimologi dan morfologi 01-08-201431-01-2016 Ketua Projek
pengukuhan kemahiran bertutur bahasa arab melalui aktiviti lakonan (tamthil) 01-07-201331-10-2015 Penyelidik Bersama
bagaimana e-transelate boleh menjana perkembangan kemahiran menulis bahasa arab dalam kalangan pelajar fpi 01-06-201230-06-2014 Penyelidik Bersama
pengolahan silibus kursus py1142 menggunakan al-istima` wa al-fahm menggunakan perisian `lecture maker` 01-06-201201-06-2014 Penyelidik Bersama
pengajaran dan pembelajaran kemahiran bertutur dan mendengar menggunakan makmal bahasa 01-06-201201-06-2014 Penyelidik Bersama
penilaian penguasaan pelajar dalam kemahiran bertutur bahasa arab melalui penghasilan bahan multimedia 01-06-201201-06-2014 Penyelidik Bersama
aplikasi web 2.0 dalam pengajaran dan pembelajaran subjek terjemahan arab-melayu-arab di fpi 01-06-201231-12-2013 Penyelidik Bersama
pembentukan modul pengajaran dan pembelajaran bahasa arab melalui al-qur'an untuk orang awam di malaysia 16-05-201115-05-2013 Ketua Projek
teknik membaca sq3r dan penerapannya dalam pengajaran kemahiran membaca bahasa arab 01-04-201131-03-2013 Ketua Projek
pengukuhan kemahiran membaca kosa kata nama selepas al-jar dan zarf dalam teks arab melalui bacaan al-quran 01-04-201131-03-2013 Penyelidik Bersama
pembinaan teori terjemahan islam dalam konteks penterjemahan arab-melayu di malaysia 08-08-201108-02-2013 Penyelidik Bersama
pembinaan model peperiksaan kelayakkan bahasa arab bagi pelajar malaysia ke ipt di timur tengah 08-08-201108-11-2012 Penyelidik Bersama
- 21-10-2019 Penyelia