Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
telemental health (tmh) services awareness program for depression diagnosis and management among university students 01-12-202030-11-2022 Penyelidik Bersama
the economics and psychoeducation of urban farming 01-12-201930-11-2022 Penyelidik Bersama
intention to work as a predictor to work productivity among workers with musculoskeletal disorders: the intowork project 01-12-201931-05-2022 Penyelidik Bersama
the influence of social media addiction towards symptoms of depression and anxiety among adolescents in kuala lumpur. 01-10-201931-03-2022 Penyelidik Bersama
memperkukuh kualiti hidup staf universiti kebangsaan malaysia melalui minda ketarasedar, flow dan kerohanian 01-12-201828-02-2022 Ketua Projek
pembinaan indeks kecerdasan menghadapi cabaran atau adversity quotient (aq) bagi belia berisiko komuniti b40 01-01-201930-09-2021 Penyelidik Bersama
realiti kepuasan hidup wanita bekerjaya pertengahan usia 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
pengukuran impak kecerdasan emosi (eq), kecerdasan spiritual (sq) terhadap adversity quotient (aq) dalam kalangan belia politeknik di malaysia 01-05-201931-10-2020 Penyelidik Bersama
pola komunikasi, penyesuaian hidup dan pengurusan konflik dalam perkahwinan: impak ke atas kualiti perkahwinan 01-01-201831-12-2019 Penyelidik Bersama
kajian pasca penilaian 25 aset 01-01-201131-12-2019 Penyelidik Bersama
- 01-10-201730-09-2019 Ketua Projek
modelling empowerment through experience of playing digital games in the context of paediatric cancer patients 01-08-201631-01-2019 Penyelidik Bersama
the development and validation of the self-report measures of assessing emotional and behavioral difficulties for adolescents 02-11-201531-01-2018 Ketua Projek
masalah psikososial, kesihatan mental, strategi daya tindak dan kecenderungan membunuh diri dalam kalangan remaja dari komuniti terpinggir 01-04-201431-03-2017 Penyelidik Bersama
kesihatan seksual di kalangan remaja berisiko di pantai dalam 01-01-201131-12-2016 Penyelidik Bersama
membina skala cinta dalam kalangan orang melayu yang berkahwin dan menentukan faktor-faktor yang menyumbangkan kepada kepuasan perkahwinan dalam kalangan orang melayu bandar yang berkahwin 01-12-201430-11-2016 Penyelidik Bersama
peningkatan penebian berimpak 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
pengukuhan sifat amanah utnuk kelestarian insan berdasarkan modul pembangunan manusia menurut al-muhasibi: kajian kes di pasukan beruniform malaysia 16-05-201316-05-2016 Penyelidik Bersama
bantuan dan persediaan bencana: penilaian atribut resilien bagi mempromosi kesihatan mental dalam kalangan remaja dan dewasa mangsa banjir di kelantan 01-04-201530-04-2016 Penyelidik Bersama
pengaruh kemahiran keibubapaan dan kefungsian keluarga terhadap kesejahteraan psikologi dalam kalangan ibubapa: ke arah pembentukan satu model keluarga bahagia 16-12-201315-12-2015 Penyelidik Bersama
research acculturation collaborative effort (race)-mentor: nor ba`yah binti abdul kadir 27-06-201431-03-2015 Mentor
peningkatan penerbitan berimpak berasaskan penyelidikan 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
keberkesanan program `katakan tidak` pada vansalism di kalangan remaja yang menetap di projek perumagan rakyat kg. baru air panas, setapak 25-06-201224-12-2014 Ketua Projek
agama dan titik permulaan kehidupan spiritual dalam kalangan generasi muda di malaysia: meneroka kepentingan toleransi agama dalam kalangan pelbagai bangsa dan agama 01-06-201231-05-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan :nor ba`yah binti abdul kadir 01-03-201328-02-2014 Penyelia
penilaian kualiti aspek psikoli dan kepimpinan dan hubungan dengan tekanan kerja di kalangan pentadbir ukm: ke arah kecemerlangan perkhidmatan 01-06-201131-12-2013 Penyelidik Bersama
sosialisasi remaja bandar: kajian di pantai dalam 01-01-201131-12-2013 Penyelidik Bersama
reconstructing new version of adult attachment measures in a malaysian context in a community-based of malaysian married couples in the klang valley 27-04-201126-12-2013 Ketua Projek
faktor-faktor kerentanan, gaya perapat dewasa peristiwa hidup dan peraturan emosi dalam meramal kemurungan di kalangan 19-12-201118-12-2013 Ketua Projek
pengujian model kerja interaksional dalam memahami pengaruh persekitaran organisasi dan personaliti ke atas kesihatan mental pensyarah: kajian perbandingan di universiti penyelidikan dan bu 06-06-201105-12-2013 Penyelidik Bersama
pembinaan ujian personaliti lima faktor untuk pemilihan personel dan kesesuaiannya dalam konteks tempatan 27-12-201026-06-2013 Penyelidik Bersama
a model of adolescents' relationship patterns in the malaysian context 27-12-201026-06-2013 Penyelidik Bersama
pengukuhan 25 aset remaja 01-10-200931-12-2012 Penyelidik Bersama
a study on education for sustainable development beyond attitude change among students in ukm 01-08-200931-07-2011 Penyelidik Bersama
gaya perapatan pelajar-p 01-07-200931-05-2011 Ketua Projek
kajian kesan intervensi ke atas tekanan akademik dan akulturatif serta pengurusan kendiri di kalangan pelajar antarabangsa di ppppm 01-07-200931-12-2010 Penyelidik Bersama
kumpelan kerja projek rremaja berisiko 28-07-200905-08-2009 Penyelidik Bersama
- 21-10-2019 Penyelia