Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
jenayah jalanan: isu, punca dan mekanisme pencegahan 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
hubungan di antara kerisauan terhadap kematian dan makna kehidupan terhadap kepuasan dalam kehidupan. 01-09-201901-09-2020 Ketua Projek
pembinaan modul intervensi zuriatcare untuk ibu hamil luar nikah 01-08-201831-07-2020 Penyelidik Bersama
kesejahteraan psikologi ibu tunggal di selangor: tekanan hidup dan strategi daya tindak 01-02-201831-01-2019 Penyelidik Bersama
kesihatan mental wanita dwi peranan di kuala lumpur: pengaruh konflik peranan, sokongan sosial dan gaya pengurusan tekanan 15-12-201714-12-2018 Penyelidik Bersama
membina skala cinta dalam kalangan orang melayu yang berkahwin dan menentukan faktor-faktor yang menyumbangkan kepada kepuasan perkahwinan dalam kalangan orang melayu bandar yang berkahwin 01-12-201430-11-2016 Ketua Projek
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
peningkatan penebian berimpak 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
pemerkasaan kelompok the bottom 40 01-08-201330-04-2016 Penyelidik Bersama
pembentukan model pengurangan kemudaratan bagi kanak-kanak berisiko tingkah laku akibat ketidakfungsian keluarga 01-04-201331-03-2016 Penyelidik Bersama
neural patterns during true memory, false memory and intentional deception in juvenile delinquents: an exploratory study 20-05-201319-02-2016 Penyelidik Bersama
pembentukan modul pencegahan kanak-kanak/remaja lari daripada rumah 01-04-201331-12-2015 Penyelidik Bersama
meneroka pendekatan fenomenologikal sosial jenayah jalanan dan mekanisme pencegahan berasaskan komuniti 20-05-201319-11-2015 Penyelidik Bersama
pemindahan modul psikologi agama di jabatan usuluddin dan falsafah universiti kebangsaan malaysia ke pusat pemulihan dalam komuniti (rumah impianku) sepang 10-05-201309-05-2015 Penyelidik Bersama
peningkatan penerbitan berimpak berasaskan penyelidikan 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
pemerkasaan psikologi dan pembangunan bersepadu dalam kalangan orang asli tasik temenggor 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan (bkbp): suzana binti mohd hoesni 01-01-201431-03-2015 Penyelia
the development of a counterproductive work behaviour (cwb) and organizational citizenship behaviour (ocb) scale in the malaysian context 04-04-201203-10-2014 Penyelidik Bersama
meneroka konsep cinta di kalangan orang melayu daripada tiga generasi perkahwinan: kajian eksplorasi 19-12-201118-06-2014 Ketua Projek
bantuan kewangan bahan penyelidikan :suzana binti mohd hoesni 01-03-201328-02-2014 Penyelia
identification and characterisation of elements of geohazard preparedness and response to strengthen legislative measures in malaysia 21-06-201131-12-2013 Penyelidik Bersama
pembangunan modul tasawuf islam dalam menangani krisis mental di kalangan pesakit mental di hospital tanjung rambutan ulu kinta perak dan keberkesanannya 06-06-201105-06-2013 Penyelidik Bersama
meneroka pengalaman kanak-kanak hilang dan dijumpai semula di malaysia: ke arah pembentukan strategi intervensi dan perlindungan 16-05-201113-05-2013 Penyelidik Bersama
penandaan aras perkembangan kendiri kanak-kanak di malaysia strategi untuk perancangan program pengukuhan pembinaan keupayaan generasi masa hadapan 01-11-200631-10-2008 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k012890 24-07-2021 Penyelia