Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
service learning dan pembangunan insan sejahtera 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
pembukuan tafsir tuan guru dato’ seri haji abdul hadi awang 01-01-202031-12-2021 Penyelidik Bersama
pendekatan fiqh siyasah tuan guru haji abdul hadi awang dalam bidang ekonomi, perundangan, hubungan antarabangsa dan politik di malaysia 01-05-201930-09-2021 Penyelidik Bersama
pembinaan modul praktikal takhrij hadis selangkah demi selangkah yang memanfaatkan teknologi maklumat 15-12-201714-12-2019 Penyelidik Bersama
dasar wanita kelantan (semakan) 01-11-201831-10-2019 Penyelidik Bersama
pembinaan modul motivasi kontemporari: implimentasi al-quran dan al-sunnah 15-12-201714-06-2019 Penyelidik Bersama
pembinaaan model kemahiran insaniah belia wanita menurut panduan al-quran wanita 01-11-201630-04-2019 Ketua Projek
pembinaan model service-learning universiti awam malaysia 01-08-201631-01-2019 Ketua Projek
kaedah penerapan kerohanian menurut islam terhadap pesakit kanser wanita ke arah kesejahteraan hidup di malaysia 01-05-201631-10-2018
pelaksanaan dan pemantauan kursus citra 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
- 13-05-2020 Penyelia