Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
- 04-05-202031-03-2021 Ketua Kumpulan
keberkesanan teknik meta-mente dalam mempertingkatkan kemahiran berbahasa inggeris 01-02-202031-01-2021 Penyelidik Bersama
islam keseimbangan acuan malaysia 01-02-201831-01-2021 Penyelidik Bersama
kajian keperluan ilmu profesionalisme perguruan dan pengurusan maahad tahfiz di selangor 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
- 19-08-201931-12-2019 Dekan/Pengarah
- 01-10-201730-09-2019 Ketua Projek
menganalisi data raya pendidikan citra 01-03-201728-02-2019 Penyelidik Bersama
keberkesanan pendidikan citra ukm ke arah melahirkan pelajar yang mempunyai identiti ukm menerusi pendekatan shaping minds, dan building characters 01-03-201728-02-2019 Ketua Projek
modul kepimpinan akademik akept membina ketamadunan 10-03-201630-11-2017 Penyelidik Bersama
50 tahun persekutuan malaysia: pencapaian, cabaran dan masa depan 01-08-201431-01-2017 Penyelidik Bersama
kajian mengurus ketegangan dan keganasan dalam masyarakat pelbagai etnik 21-06-201331-12-2016 Penyelidik Bersama
pelaksanaan dan pemantauan kursus citra 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
literasi undang-undang 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
mooc dalam pengajaran dan pembelajaran hubungan etnik: pelengkap bukan pengganti 01-04-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
tahap penerimaan belia malaysia terhadap perlembagaan persekutuan dan pembinaan etos bangsa 01-09-201431-08-2016 Ketua Projek
tahap penerimaan belia malaysia terhadap perlembagaan persekutuan dan pembinaan etos bangsa 01-09-201431-08-2016 Ketua Projek
kajian tahap pengetahuan, kefahaman dan penerimaan masyarakat terhadap perlembagaan persekutuan: kajian di lembah klang 01-07-201431-07-2016 Ketua Projek
penyatuan bangsa serumpun malaysia-indonesia: kajian pemikiran hamka 01-06-201130-06-2016 Penyelidik Bersama
hubungan antara orientasi amalan keagamaan, identiti etnik dan toleransi sosial dalama kalangan belia malaysia 01-12-201331-05-2016 Penyelidik Bersama
knowledge sharing in higher learning institutions: a study at universiti kebangsaan malaysia 16-05-201316-05-2016 Penyelidik Bersama
modul literasi hak asasi manusia bagi hakim mahkamah syariah dan pegawai syariah 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
kajian pelaksanaan kursus mata pelajaran pengajian umum fasa 2 14-08-201328-02-2015 Penyelidik Bersama
kesepaduan sosial negara 01-02-201231-01-2015 Penyelidik Bersama
pembinaan instrumen pembentukan jati diri kebangsaan dalam kalangan pelajar sekolah agama islam persendirian 04-04-201204-07-2014 Penyelidik Bersama
penulisan buku institusi perubatan islam 01-10-201230-06-2014 Ketua Projek
pengurursan penyelidikan dan penerbitan ppu 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan :nazri bin muslim 01-03-201328-02-2014 Penyelia
hubungan etnik dalam kalangan murid prasekolah 21-06-201120-12-2013 Penyelidik Bersama
konsep satu malaysia dan integrasi kaum di tanah rancangan felda: kajian kes lurah birut bentong pahang 19-12-201118-12-2013 Penyelidik Bersama
bahasamelayu dan raja-raja melayu menurut pelembagaan: kajian ke atas pelajar ipta 19-12-201118-12-2013 Ketua Projek
penganalisaan dasar-dasar berkaitan pengajian tinggi 15-08-201115-08-2013 Ketua Projek
penambahbaikan kursus-kursus u2 ke arah memenuhi keperluan mqfs 01-04-201131-03-2013 Ketua Projek
deconstructing the meaning of followrship 08-08-201108-02-2013 Penyelidik Bersama
pengukuhan dan kerelevanan pendidikan umum selaras keperluan mqf 01-06-201031-12-2012 Penyelidik Bersama
teori dan strategi kepimpinan melayu 01-11-200930-11-2012 Penyelidik Bersama
pembinaan indeks tahap pengetahuan, kefahaman dan penerimaan terhadap kontrak sosial dalam perlembagaan persekutuan 08-08-201107-08-2012 Ketua Projek
pemahaman pelaksanaan memorandum persefahaman pendaftaran sekolah agama bantuan kerajaan di negeri-negeri satu kajian terhadap penerimaan dan penoloakan. 08-08-201107-08-2012 Penyelidik Bersama
projek pemacu kajian keberkesanan penggabungan sistem pengurusan kualiti iso ppp-pps 15-07-200914-01-2012 Penyelidik Bersama
kesukaran dalam memahami modul zzzt1033 titas di kalangan pelajar ukm dan hubungkait dengan p&p yang diamalkan 01-06-201031-12-2011 Penyelidik Bersama
program pelaksanaan modul hubungan etnik 16-04-201031-12-2011 Penyelidik Bersama
persidangan antarabangsa sains & tejknologi di alam melayu 2010 (salam 2010) 15-07-200931-12-2011 Penyelidik Bersama
kod amalan bahasa melayu di persada antarabangsa (kampa) 15-07-200931-12-2011 Penyelidik Bersama
kajian matapelajaran wajib institut pengajian tinggi swasta 01-08-201031-01-2011 Penyelidik Bersama
orientasi politik dan hubungan etnik pelajar ipta 01-06-200831-12-2010 Penyelidik Bersama
islam dan orang melayu dalam perlembagaan persekutuan: persepsi pelajar dan implikasinya terhadap hubungan etnik 20-04-200919-04-2010 Ketua Projek
persepsi pelajar ipta mengenai peruntukan agama islam, bahasa melayu dan kedudukan istimewa orang melayu dalam perlembangaan persekutuan dan implikasinya terhadap hubungan 01-01-200831-12-2009 Penyelidik Bersama
hubungan etnik: sumbangan kerajaan dan masyarakat 05-05-200616-12-2006 Ketua Projek