Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
kajian forensik sosio-elektoral, persekitaran dan pembangunan 2017-2018 06-01-201731-03-2022 Penyelidik Bersama
pembandaran mesra warga tua bandar di kuala lumpur 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
pembandaran: kemudahterancaman dan adaptasi isi rumah pinggir bandar 01-06-202131-12-2021 Pengarang Bersama
- 01-10-202030-09-2021 Penyelia
kajian impak sosioekonomi dan prospek masa hadapan pekebun kelapa sawit di kawasan hulu paka, dungun, terengganu 12-12-201720-09-2020 Penyelidik Bersama
kajian analisis beban (loading analysis) dan kapasiti tampungan (carrying capacity) bagi pencemaran di pasir gudang, johor 15-07-201931-12-2019 Penyelidik Bersama
kajian antropologi terhadap fenomena dakwah dan daie anatarabangsa di malaysia 15-12-201714-12-2019 Penyelidik Bersama
membina model fenologi dan pengeluaran sawit akibat perubahan iklim 15-12-201714-12-2019 Penyelidik Bersama
pembentukan petunjuk dan indeks kualiti hidup pekebun kecil kelapa sawit dalam aspek kesejahteraan keluarga 12-12-201712-12-2019 Ketua Projek
pemetaan indeks keperkasaan b40 belia etnik dayak luar bandar di sarawak terhadap kerjaya dan status sosial kerjaya sebagai pekebun kecil kelapa sawit 02-10-201702-10-2019 Penyelidik Bersama
program: sea level rise: climate change impacts, adaptation and vulnerability in malaysia. projek: local knowledge of coastal community to sea level rise and climate change 04-01-201603-07-2019 Penyelidik Bersama
penggunaan spesies tumbuhan tempatan dalam teknik pembenihan hidro bagi kawalan hakisan cerun 01-01-201730-06-2019 Penyelidik Bersama
equality in education: community empowerment for orang asli at tasik chini 15-12-201614-06-2019 Penyelidik Bersama
kajian kitaran cendawan mesra alam: adaptasi konsep pertanian pintar iklim dari perspektif geografi pertanian 01-05-201630-04-2019 Penyelidik Bersama
integrasi kajian bio-fizikal dan sosial sebagai pemangkin aktiviti ekopelancongan di koridor raub-bukit fraser, pahang 16-02-201615-02-2019 Penyelidik Bersama
program data alam sekitar di sepanjang selat johor dan sekitar batuan tengah dan tubir selatan 01-09-201531-12-2018 Penyelidik Bersama
pengujian pendekatan "penangguhan perkahwinan" dalam kalangan masyarakat b40 bandar di kuala lumpur 01-08-201631-07-2018 Ketua Projek
developing the oil palm plantation in tasik chini as a site for community-based edu-ecotourism 27-12-201627-06-2018 Penyelidik Bersama
usahawan ikon pekebun kecil kelapa sawit: kajian kes di jerantut, pahang dan kota tinggi, johor 01-10-201530-09-2017 Penyelidik Bersama
impak hakisan percepat pinggir pantai terhadap pengusaha kelapa sawit di jajaran pantai batu pahat, johor 01-10-201502-09-2017 Penyelidik Bersama
impak pembangunan koridor raub-bukit fraser ke atas persekitaran fizikal, biologi dan sosial 15-11-201414-11-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
pembentukan petunjuk dan indeks kualiti hidup pekebun kecil kelapa sawit dalam aspek kesejahteraan keluarga 01-09-201401-09-2016 Ketua Projek
sumbangan koperasi kepada pembangunan komuniti pekebun kecil: kajian kes koperasi penanam sawit mampan (kpsm) 01-09-201401-09-2016 Penyelidik Bersama
kajian diversiiti, ekologi flora dan fauna bagi pembangunan dan potensi industri ekopelancongan lestari di koridor raub-bukit fraser, pahang 15-09-201315-03-2016 Penyelidik Bersama
kesihatan komuniti orang asli dalam ekosistem pembangunan terancang tasik bera 01-08-201330-01-2016 Penyelidik Bersama
kajian prospek persekitaran biologi dan persekitaran koridor raub-bukit fraser, pahang 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
program latihan pemimpin komuniti lestari 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
kesihatan komuniti bidayuh luar bandar: antara harapan dan kenyataan 25-06-201224-06-2014 Penyelidik Bersama
penilaian biodiversiti, pmuliharaan ekosisem rafflesia dan sumbangannya terhadap industri eko-pelancongan komuniti setempat 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
facebook sebagai medium dalam meningkatkan kemahiran dan keyakinan berbahasa inggeris dalam kalangan pelajar antropologi dan sosiologi 01-06-201201-06-2013 Penyelidik Bersama
penglibatan komuniti lokal dalam pembangunan ekopelancongan di malaysia.skop: pahang dan sabah 08-08-201107-08-2012 Penyelidik Bersama
nilai keluarga dan kesuburan (fertiliti) masyarakat besut terengganu: pendekatan analisis faktor 01-12-201031-05-2012 Ketua Projek
the legal processes-report on selected nam member countries: a documentation proposal 01-02-201131-12-2011 Penyelidik Bersama
pembentukan wilayah iskandar malaysia: impaks terhadap kesejahteraan dan keselamatan sosial penduduk asal setempat 01-06-200831-05-2011 Penyelidik Bersama
research on women and decision making in the nam world 01-09-201031-03-2011 Penyelidik Bersama
pembangunan pendidikan dan kesannya ke atas umur perkahwinan pertama dan kesuburan wanita di kampung raja, daerah besut, terengganu 01-07-200831-12-2008 Ketua Projek
- 21-10-2019 Penyelia