Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
- 18-08-202117-08-2023 Ketua Projek
pembangunan kerangka pemantauan keadaan fizikal masjid bagi menguruskan kecacatan bangunan menggunakan platform pengkomputeran awan 01-07-202230-06-2023 Penyelidik Bersama
pembangunan model kepintaran kesediaan menghadapi kematian (drq) 01-08-202030-04-2023 Penyelidik Bersama
guidelines on management of gender dysphoria in muslim patients with suspected differences of sex development (dsd) from the islam and medical perspectives. 01-10-202131-03-2023 Penyelidik Bersama
pembangunan model terapi al-muhasibi bagi mengawal tingkah laku narsisistik generasi z melayu 01-08-202031-01-2023 Penyelidik Bersama
kemahiran keibubapaan terhadap remaja menurut perspektif islam 24-06-202230-12-2022 Ketua Projek
kajian lmpak adaptasi karya sastera dbp ke skrin 01-01-202231-10-2022 Penyelidik Bersama
women and terrorism: measuring the rehabilitation program in malaysia 01-10-202030-09-2022 Penyelidik Bersama
keperluan, cabaran kesihatan mental b40 di bandar baru bangi, selangor 01-08-202031-07-2022 Penyelidik Bersama
kesihatan mental: punca tahap mudarat dan hukum taklifi 23-12-202031-03-2022 Penyelidik Bersama
pembinaan e-terapi keluarga sakinah di jabatan kaunseling dan infrastruktur khas, perbadanan baitulmal negeri sembilan 01-01-202031-12-2021 Penyelidik Bersama
kajian keberkesanan modul istitabah dan transformasi dalam kalangan pelatih di baitul ehsan dan baitul iman rumah pemulihan mais 01-09-202031-08-2021 Ketua Projek
buku : kaunseling islam dan kesejahteraan insan 17-08-202016-02-2021 Ketua Projek
proses, kemahiran dan pendekatan kaunseling islam 17-08-202016-02-2021 Ketua Projek
pembangunan dan pendidikan masyarakat islam 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
rehabilitasi psikologi terhadap golongan ekstremis di malaysia 01-02-201831-10-2020 Ketua Projek
pemantapan penghayatan agama dan sahsiah dalam kalangan pelajar tahfiz 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
fahaman dan aktiviti ekstremisme pegawai-pegawai perkhidmatan awam di malaysia 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
ukm-ppj : strategi pelaksanaan masyarakat sejahtera di putrajaya : cabaran dan harapan 15-11-201814-08-2020 Ketua Projek
pelan pembangunan wanita mualaf di malaysia 01-11-201931-07-2020 Penyelidik Bersama
pembangunan modul asas bacaan al-quran kepada muallaf – iqra’ al-hasaneyn 01-11-201928-03-2020 Penyelidik Bersama
menangani isu-isu sosio ekonomi dan politik dalam islam kontemporari bagi mencapai kesejahteraan komuniti 01-03-201828-02-2020 Penyelidik Bersama
psikografi pengguna islam dalam pembinaan kerangka pengiklanan islami 15-08-201714-11-2019 Penyelidik Bersama
resilient community in smart and sustainable campus 01-02-201811-11-2019 Penyelidik Bersama
penilaian teks terjemahan al-quran (al-hidayah house of qur’an) 01-01-201801-02-2019 Ketua Projek
pembinaan buku bimbingan asas fardhu ain kepada masyarakat orang asli di kelantan. 26-12-201626-12-2018 Penyelidik Bersama
peranan wanita dalam mengekang dan membanteras ekstremisme di rantau asia tenggara 19-03-201819-12-2018 Penyelidik Bersama
penghasilan filem pendek dakwah berdasarkan modul "da`eiscript2screen" bengkel penulisan skrip patuh syariah 01-06-201731-08-2018 Penyelidik Bersama
pembinaan blue print masyarakat madani di putrajaya 19-12-201618-12-2017 Ketua Projek
pembangunan modul kemahiran keibubapaan untuk mendidik dan membangunkan potensi modal insan generasi z (mkk-z). 01-07-201430-09-2017 Penyelidik Bersama
pembinaan modul keluarga sakinah dalam pembentukan keluarga mithali di malaysia 01-03-201531-08-2017 Penyelidik Bersama
kajian indeks syariah malaysia 2016/17 (bidang pendidikan) 01-11-201631-07-2017 Penyelidik Bersama
peranan badan bukan kerajaan (ngo) wanita dalam aktiviti dakwah menangani remaja berisiko .ke arah pembinaan modul intervensi dari perspektif psikologi islam 01-08-201431-07-2017 Penyelidik Bersama
jaminan pekerjaan dan kewangan, sokongan sosial, keagamaan dan hubungannya dengan kesejahteraan psikologi: satu perbandingan 01-08-201431-01-2017 Penyelidik Bersama
pengukuran parameter komunikasi silang budaya terhadap pembangunan industri pelancongan islam berdasarkan produk perhotelan patuh syariah di malaysia 01-08-201431-01-2017 Penyelidik Bersama
penerapan maqasid syariah dalam gaya hidup profesional muslim bagi membina kesejahteraan spiritual 01-08-201431-01-2017 Ketua Projek
model pengukuhan personaliti bapa menurut perspektif islam ke arah kesejahteraan keluarga 01-07-201430-12-2016 Ketua Projek
pengukuhan akal budi belia melayu islam 01-11-201431-10-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fakulti pengajian islam 2015 15-06-201530-09-2016 Ketua Projek
penyelidikan dakwah, kerohanian dan pembangunan islam 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
garis panduan penapisan filem patuh syariah ke arah pengembangan genre filem dakwah 16-12-201315-07-2016 Penyelidik Bersama
pembinaan modul kaunseling kepada golongan muallaf di malaysia 01-07-201430-06-2016 Penyelidik Bersama
kajian indeks syariah malaysia (bidang pendidikan) 2015 18-08-201531-03-2016 Penyelidik Bersama
pembinaan kerangka model filem patuh syariah melalui penontonan filem berunsur dakwah di malaysia 01-12-201329-02-2016 Penyelidik Bersama
inovasi pembangunan ‘iventori pemilihan modul jabatan’ bagi pelajar jabatan pengajian dakwah & kepimpinan fpi ukm berdasarkan ujian minat kerjaya (self-directed search) holland-amla (1984) 01-08-201431-01-2016 Penyelidik Bersama
kajian indikator kebolehpulihan pesalah kanak-kanak ke arah pembentukan model pemulihan berteraskan sistem nilai islam 01-04-201330-06-2015 Penyelidik Bersama
pembangunan indikator khurafat dalam filem bergenre seram dan mistik 20-05-201319-05-2015 Penyelidik Bersama
pembinaan modul melalui program realiti ‘kaatib senario’ siri pencarian penulis skrip filem dan drama patuh syariah 10-05-201309-05-2015 Penyelidik Bersama
program pemantapan kekuatan intelektual dan spiritual (iq & sq r) remaja hamil di sekolah harapan melaka 01-11-201230-04-2015 Penyelidik Bersama
penyelidikan dakwah, kerohanian dan kemanusiaan 01-04-201431-03-2015 Ketua Projek
pemerkasaan penerbitan dalam penyelidikan fpi 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan (bkbp): salasiah binti hanin hamjah 01-01-201431-03-2015 Penyelia
kesedaran mengenai keganasan terhadap wanita dalam kalangan pekerja wanita: kajian di kuala lumpur 19-12-201118-12-2014 Penyelidik Bersama
pengunaan aplikasi web 2.0 bagi p&p modul komunikasi islam melalui i-folio 01-07-201330-06-2014 Penyelidik Bersama
pengukuhan penyelidikan dakwah, kerohanian dan pembangunan islam 01-01-201331-03-2014 Ketua Projek
pembinaan e-kandungan bagi pelajar modul sejarah dan tamadun islam berdasarkan dokumen arkib 01-06-201231-12-2013 Penyelidik Bersama
inovasi dalam pengajaran kaedah penyelidikan siswazah fakulti pengajian islam 30-11-201201-12-2013 Penyelidik Bersama
kaedah mengatasi masalah remaja mengalami kehamilan luar nikah, ke arah pembentukan modul spiritual islam 27-12-201030-06-2013 Ketua Projek
kaedah penerapan ibadah dan implikasinya kepada keberkesanan kaunseling: kajian dair perspektif kaunselor berdaftar di lembah klang 01-06-201031-12-2012 Ketua Projek
histeria: punca dan kaedah menangani menurut perspektif psikologi islam 01-11-200930-09-2012 Penyelidik Bersama
pembinaan indeks kecedasan rohani warga tua di pusat jagaan orang-orang tua darussolihin, kedah, kompleks warga emas al-jenderami selangor dan rumah seri 08-08-201107-08-2012 Penyelidik Bersama
strategi peningkatan motivasi kerja dalam kalangan penysarah: satu kajian di fakulti pengajian islam, ukm 01-07-201030-06-2012 Ketua Projek
jam'iyyat al-mashari' al-khayriyyah al-islamiyyah: kajian metode dakwah sufi dan hubungan dengan institut dakwah islamiah di malaysia 01-06-200830-11-2011 Penyelidik Bersama
pembangunan dan penilaian program kecemerlangan akademik pendidikan sekolah (pkaps) di kampung kundang ulu 01-06-200831-05-2011 Penyelidik Bersama
vocational training for juveniles in kajang prison 23-09-201031-03-2011 Penyelidik Bersama
instrumen pengalaman ajaran islam kalangan remaja 01-10-200731-03-2011 Penyelidik Bersama
kaedah meningkatkan motivasi pelajar dalam kalangan pelajar akulti pengajian islam 09-07-200909-07-2010 Ketua Projek
aplikasi strategi pembelajaran dalam merealisasikan keperluan pasaran: kajian dalam kalangan pelajar-pelajar pra siswazah fpi 01-07-200930-06-2010 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k012935 26-07-2021 Penyelia