Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
developing english language program for emotional intelligence (ei) and socio-emotional skills enhancement (eleises): a blended learning module for at-risk students in malaysia 01-11-202130-04-2023 Penyelidik Bersama
development of metaphoric card in identifying career identity statuses and work values for job search among young people 15-12-201914-12-2022 Penyelidik Bersama
meneroka mindset, karekteristik dan kompetensi remaja b40 ke arah menceburi keusahawanan sosial 08-02-202107-08-2022 Ketua Projek
kelestarian kehidupan orang asli tasik chini melalui penternakan ikan berkonsepkan pelepasan sifar sisa 01-12-201830-11-2021 Penyelidik Bersama
pemerkasaan modal insan untuk kecemerlangan kerjaya the navy people tldm 01-09-202030-06-2021 Penyelidik Bersama
empowering youth with physical disabilities through online business 01-12-201831-05-2021 Penyelidik Bersama
pengaplikasian modul pemerkasaan para pekerja mpob di lapangan dari aspek fiqh ta’amul, big five personaliti dan kualiti kehidupan 01-04-201931-03-2021 Penyelidik Bersama
jenayah jalanan: isu, punca dan mekanisme pencegahan 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
realiti kepuasan hidup wanita bekerjaya pertengahan usia 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
pembinaan modul intervensi zuriatcare untuk ibu hamil luar nikah 01-08-201831-07-2020 Ketua Projek
kajian pasca penilaian 25 aset 01-01-201131-12-2019 Ketua Projek
model kelestarian interaksi manusia dan alam sekitar (kimas) berasaskan amalan kelestarian orang asli 15-12-201714-12-2019 Penyelidik Bersama
memperkasa penyelidikan dan perkhidmatan psikologi melalui pusat kesejahteraan psikologi dan kaunseling (pkpk) 16-04-201815-10-2019 Penyelidik Bersama
equality in education: community empowerment for orang asli at tasik chini 15-12-201614-06-2019 Penyelidik Bersama
pemasangan tiang lampu jalan solar dan kajian sosioekonomi komuniti orang asli kg. gedung siam, kuantan, pahang 01-10-201828-02-2019 Penyelidik Bersama
mereka bentuk mooc kursus menyantuni remaja berisiko 01-09-201728-02-2019 Penyelidik Bersama
modul permentoran dalam kalangan remaja b40 komuniti ppr 01-05-201731-01-2019 Penyelidik Bersama
pembinaan modul intervensi pemerkasaan ibu tanpa nikah 01-08-201631-01-2019 Penyelidik Bersama
development of mental health framework to prevent non-suicidal self-injury among students in malaysia 01-08-201631-07-2018 Penyelidik Bersama
program kampung angkat terhadap pengurusan sisa dalam kalangan penduduk di tumpat dan kuala krai: suatu kajian kualitatif 01-01-201730-06-2018 Penyelidik Bersama
developing the oil palm plantation in tasik chini as a site for community-based edu-ecotourism 27-12-201627-06-2018 Penyelidik Bersama
kajian intervensi kem perkasa 01-05-201230-04-2018 Ketua Projek
kajian terhadap kesejahteraan diri remaja di kawasan perumahan rakyat malaysia 01-10-201630-09-2017 Penyelidik Bersama
aplikasi khidmat pembelajaran [service-learning] dalam subjek profesion menolong ke atas komuniti remaja berisiko 01-09-201631-08-2017 Penyelidik Bersama
pembentukan model perkhidmatan kaunseling komuniti ke arah kesejahteraan klien pkmains 01-09-201631-05-2017 Ketua Projek
holistic sustainable development management in tasik chini biosphere reserve area: 01-11-201430-04-2017 Penyelidik Bersama
pembinaan modul penerokaan kendiri delinkuen 01-10-201531-03-2017 Ketua Projek
kesihatan seksual di kalangan remaja berisiko di pantai dalam 01-01-201131-12-2016 Ketua Projek
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
kesetaraan dalam pendidikan : pemerkasaan komuniti orang sungai di paitan 02-01-201430-06-2016 Penyelidik Bersama
gangguan seksual ke atas wanita di institusi pengajian tinggi (ipt) / universiti kebangsaan malaysia 01-01-201430-06-2016 Penyelidik Bersama
pembangunan semula komuniti ke arah pertumbuhan pasca trauma (ptg), daya tahan, kemahiran daya tindak dan pengurusan isu psikologi-sosial 01-04-201530-04-2016 Penyelidik Bersama
pemerkasaan kelompok the bottom 40 01-08-201330-04-2016 Penyelidik Bersama
pembentukan model pengurangan kemudaratan bagi kanak-kanak berisiko tingkah laku akibat ketidakfungsian keluarga 01-04-201331-03-2016 Penyelidik Bersama
pembentukan modul pencegahan kanak-kanak/remaja lari daripada rumah 01-04-201331-12-2015 Penyelidik Bersama
meneroka pendekatan fenomenologikal sosial jenayah jalanan dan mekanisme pencegahan berasaskan komuniti 20-05-201319-11-2015 Penyelidik Bersama
developing a standard measurement for researching social capital among adolecents` social networks 01-04-201330-09-2015 Penyelidik Bersama
kesetaraan dalam pendidikan : pemerkasaan masyarakat orang asli di tasik banding, perak 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
pemerkasaan psikologi dan pembangunan bersepadu dalam kalangan orang asli tasik temenggor 01-04-201431-03-2015 Ketua Projek
bantuan kewangan bahan penyelidikan (bkbp): nasrudin bin subhi 01-01-201431-03-2015 Penyelia
the science of managing environment sensitive areas 01-07-201230-09-2014 Penyelidik Bersama
the relationship between self- concept and levels of hope among homosexual young adults 23-03-201423-07-2014 Penyelidik Bersama
meneroka konsep cinta di kalangan orang melayu daripada tiga generasi perkahwinan: kajian eksplorasi 19-12-201118-06-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan :nasrudin bin subhi 01-03-201328-02-2014 Penyelia
potential confict between religiosity and homosexuality: an explorative study among malaysians 01-03-201128-02-2014 Ketua Projek
personality and mental health of university student 19-12-201118-12-2013 Penyelidik Bersama
membentuk inventori penjagaan keluarga generasi "sandwich" 06-06-201104-12-2013 Penyelidik Bersama
measuring social capital: a standard measurement for researching social networks in the family and community life 20-08-201019-05-2013 Penyelidik Bersama
pengukuhan 25 aset remaja 01-10-200931-12-2012 Penyelidik Bersama
profil penjenayah rogol di penjara seksual di malaysia 08-08-201107-08-2012 Penyelidik Bersama
meneroka potensi konflik di antara kepercayaan agama dan transeksualiti menerusi perspektif resilien 01-03-201129-02-2012 Ketua Projek
keberkesanan modul intervensi psikologi dan keperluan sokongan psikososial kepada anak yatim 01-09-201029-02-2012 Penyelidik Bersama
kumpelan kerja projek rremaja berisiko 28-07-200905-08-2009 Penyelidik Bersama
strategi dan psikososial pembelajaran berkesan dalam kalangan pelajar cemerlang ukm Penyelidik Bersama