Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
penulisan al-quran dan kaedahnya 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
biografi tokoh qari-qari mesir dan pengaruh terhadap bacaan tarannum qari-qari di malaysia 01-06-202131-12-2021 Pengarang Bersama
qira`at al-quran dalam tafsir ibn kathir 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
pengajian ilmu qiraat quraniyyah 01-06-202131-12-2021 Pengarang Bersama
pembukuan tafsir tuan guru dato’ seri haji abdul hadi awang 01-01-202031-12-2021 Penyelidik Bersama
pembinaan modul pengajaran al-quran kepada orang asli: surah al-fatihah 01-11-202030-09-2021 Penyelidik Bersama
pendekatan fiqh siyasah tuan guru haji abdul hadi awang dalam bidang ekonomi, perundangan, hubungan antarabangsa dan politik di malaysia 01-05-201930-09-2021 Penyelidik Bersama
eksplorasi pengaktifan otak melalui bacaan dan hafazan al-quran dalam kalangan pelajar tahfiz di selangor 15-12-201714-03-2021 Penyelidik Bersama
penghujahan qiraat mudrajah dalam tafsir dan fiqh 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
pengajaran dan pembelajaran ilmu qiraat di malaysia 17-08-202016-02-2021 Ketua Projek
kelestarian pengajian tahfiz : satu penilaian saintifik 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
pembinaan modul tadabbur mudah untuk huffaz al-quran 01-01-201830-09-2020 Penyelidik Bersama
kelestarian pengajian tahfiz: satu penilaian saintifik 26-07-201825-07-2020 Penyelidik Bersama
eksplorasi pengaktifan otak melalui bacaan dan hafazan al-quran dalam kalangan pelajar tahfiz di selangor 26-07-201825-07-2020 Penyelidik Bersama
pembinaan garis panduan penterjemahan makna al-quran ke bahasa malaysia 16-10-201731-12-2019 Penyelidik Bersama
pembikinan video dokumentasi menifestasi mahabbah dalam aktiviti kemanusiaan merenras etnik dan budaya 01-01-201930-08-2019 Penyelidik Bersama
pembinaan modul terjemahan tafsir al-quran dalam bahasa malaysia kod tangan (bmkt)untuk kegunaan murid kurang upaya pendengaran 19-12-201618-06-2019 Penyelidik Bersama
pembangunan modul kursus hafazan al-quran di fakulti pengajian islam 15-12-201714-06-2019 Ketua Projek
penilaian teks terjemahan al-quran (al-hidayah house of qur’an) 01-01-201801-02-2019 Penyelidik Bersama
hubungan tahap hafazan al-quran dan status kesihatan serta tahap kecerdasan di kalangan pelajar tahfiz 10-11-201609-11-2018 Penyelidik Bersama
pemerkasaan penyelidikan ilmu wahyu dan turath islam yang berimpak tinggi 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
a new sdlc methodology based on islamic concept of human development life cycle 20-05-201319-05-2015 Penyelidik Bersama
pembinaan indeks kefahaman tentang fahaman syiah dalam kalangan ahli jawatankuasa masjid di negeri kedah dan cadangan modul kawalan kepada jabatan agama islam kedah 10-05-201309-05-2015 Penyelidik Bersama
perumian dan penerbitan tafsir al-marbawi yang bertajuk “quran bergantung makna melayu” 01-04-201431-12-2014 Penyelidik Bersama
transformasi penyelidikan ilmu wahyu dan turath islam 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
pemantapan dan pemantauan penyelidikan dan penerbitan fakulti pengajian islam 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: sabri bin mohamad 01-03-201328-02-2014 Penyelia
keberkesanan praktikum latihan amali industri fakulti pengajian islam di kalangan para pelajar 01-06-201030-11-2011 Penyelidik Bersama
sistem pengajaran dan pembelajaran pengantar qira'at dan hafazan di ukm 01-09-200931-08-2010 Ketua Projek
tabung agihan penyelidikan (tap)-k013582 26-07-2021 Penyelia