Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
ketokohan syeikh abdullah fahim dalam perkembangan pendidikan islam dan ilmu falak pada awal abad ke-20 01-07-202030-06-2022 Ketua Projek
kerangka pendidikan pengajian islam berpacukan revolusi perindustrian ke-4 15-12-201914-06-2022 Ketua Projek
pembinaan kerangka epistemologi dalam naratif islam era malaysia baharu 15-12-201914-06-2022 Penyelidik Bersama
penerokaan konsep dan pembinaan model i-scp (islamic spiritual combat power) bersendikan kekuatan tempur ketenteraan uthmaniyyah 01-10-201931-03-2022 Penyelidik Bersama
ulama di negeri sembilan jasa dan sumbangan 01-06-202131-12-2021 Pengarang Bersama
kedinamikan dasar luar turki kerajaan turki di timur laut afrika 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
- 01-10-202030-09-2021 Penyelia
penubuhan dan pembangunan kolej pengajian islam johor (marsah) 17-08-202016-02-2021 Ketua Projek
penentuan identiti remaja gen z dan strategi daya tindak dalam mengawal tingkahlaku berasaskan model akal budi melayu islam 01-09-201731-08-2020 Penyelidik Bersama
pemugaran warisan sejarah ketenteraan islam menerusi karya sahih al-bukhari: terjemahan ‘kitab al-maghazi 01-05-201730-04-2019 Penyelidik Bersama
model terapi muzik dalam perubatan berteraskan amalan perubatan tamadun islam 01-08-201630-04-2019 Penyelidik Bersama
peranan ulama dalam perjuangan kemerdekaan malaysia 01-08-201631-01-2019 Penyelidik Bersama
pembangunan modul praktis morfologi arab (mpm) melalui aplikasi papan permainan untuk sekolah-sekolah menengah kebangsaan agama (smka) di malaysia 01-08-201631-01-2019 Penyelidik Bersama
model tadbir urus: analisis amalan terbaik pentadbiran rasullullah s.a.w 02-11-201501-05-2018 Ketua Projek
pemantapan bahasa arab pelajar program pengajian arab dan tamadun islam melalui medium muaskar lughawi 01-02-201830-04-2018 Penyelidik Bersama
pembinaan sistem pentaksiran holistik hasil pembelajaran program 01-01-201631-12-2017 Penyelidik Bersama
kajian indeks syariah malaysia 2016/17 (bidang pendidikan) 01-11-201631-07-2017 Penyelidik Bersama
persepsi masyarakat multi-etnik terhadap wakaf pendidikan tinggi negara 01-01-201430-06-2017 Penyelidik Bersama
50 tahun persekutuan malaysia: pencapaian, cabaran dan masa depan 01-08-201431-01-2017 Penyelidik Bersama
penyediaan sumber sejarah lapangan dan arkib bagi penerbitan dokumentari ‘ulama nusantara’ oleh primeworks studio, tv3 10-05-201308-11-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan dalam kajian asia barat 15-06-201530-09-2016 Ketua Projek
lonjakan bidang kebudayaan arab & peradaban islam dalam penerbitan dan sitasi ukm 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fakulti pengajian islam 2015 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
penyediaan sumber sejarah lapangan dan arkib bagi penerbitan dokumentari `ulama nusantara` oleh primeworks studio, tv3 01-08-201431-07-2016 Penyelidik Bersama
persepsi dan pengaruh `arab-spring` di kalangan masyarakat melayu di malaysia 01-11-201331-07-2016 Penyelidik Bersama
pemerkasaan kelompok the bottom 40 01-08-201330-04-2016 Penyelidik Bersama
kajian indeks syariah malaysia (bidang pendidikan) 2015 18-08-201531-03-2016 Penyelidik Bersama
pemugaran pengajaran dan pembelajaran sejarah dan tamadun islam era andalusi menerusi web lostislamichistory.com 01-08-201431-07-2015 Penyelidik Bersama
lonjakan bidang kebudayaan arab & peradaban islam dalam situasi universiti penyelidikan 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
lonjakan bidang kajian asia barat dalam penerbitan berimpak tinggi 01-04-201431-03-2015 Ketua Projek
kesepaduan sosial negara 01-02-201231-01-2015 Penyelidik Bersama
pembangunan dan pelaksanaan modul `sejarah ketenteraan islam` di institusi latihan dan kefahaman islam (ilmi), angkatan tentera malaysia 25-06-201224-12-2014 Penyelidik Bersama
pemurnian fakta sejarah dalam fiksyen penulisan novel berasaskan sejarah islam di malaysia 04-04-201203-10-2014 Penyelidik Bersama
evolusi konflik etnik & pengagihan ekonomi dalam pemerkasaan kesepaduan sosial sejak merdeka: perspektif perundangan 01-08-201231-07-2014 Penyelidik Bersama
pembangunan e-kandungan dalam p&p sejarah dan tamadun islam di alam melayu 30-06-201230-06-2014 Penyelidik Bersama
penyediaan sumber sejarah lapangan dan arkib bagi penerbitan dokumentasi tv `ulama nusantara` oleh bahagaian media jabatan kemajuan islam malaysia (jakim) 25-06-201224-06-2014 Penyelidik Bersama
model interaksi antara tamadun berpusatkan nilai teras tamadun islam 04-04-201203-04-2014 Penyelidik Bersama
memperkasa penyelidikan asia barat 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
pemerkasaan bidang kebudayaan arab & peradaban islam dalam kerangka lonjakan universiti penyelidikan 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
pengukuhan kajian asia barat 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: ermy azziaty binti rozali 01-03-201328-02-2014 Penyelia
memperkasakan penyelidikan asia barat 01-01-201331-12-2013 Penyelidik Bersama
pembinaan e-kandungan bagi pelajar modul sejarah dan tamadun islam berdasarkan dokumen arkib 01-06-201231-12-2013 Ketua Projek
pembelajaran berasaskan web dalam pemantapan pengajian sejarah dan tamadun islam era andalusia 01-06-201231-12-2013 Penyelidik Bersama
blog sebagai medium pembelajaran bagi bidang sejarah dan falsafah sains islam 01-06-201231-12-2013 Penyelidik Bersama
inovasi dalam pengajaran kaedah penyelidikan siswazah fakulti pengajian islam 30-11-201201-12-2013 Penyelidik Bersama
sejarah dan tamadun islam di malaysia: satu kajian terperinci untuk membangunkan modul bagi kursus pppj 1223 (sehjarah islam di malaysia) 01-04-201131-03-2013 Penyelidik Bersama
keunggulan ketenteraan uthmaniyah: penerapan dan pemantapan dalam pengajaran dan pembelajaran (p&p) bidang sejarah dan tamadun islam di fakulti pengajian islam 01-04-201131-03-2013 Penyelidik Bersama
perkembangan kelas menengah muslim dan peminggiran ekstremisme 01-10-201031-03-2013 Penyelidik Bersama
perkembangan idea sejarah di kalangan sejarahwan arab-islam pada abad pertengahan 01-12-201030-11-2012 Penyelidik Bersama
pemeribumian sains dalam tamadun islam 01-12-201030-11-2012 Penyelidik Bersama
hubungan turki uthmaniyah-johor : kajian dari aspek sejarah 01-12-201030-11-2012 Ketua Projek
penjanaan inovasi sains rabi'i islam menerusi dialog antara tamadun 08-08-201107-08-2012 Penyelidik Bersama
penerokaan fakta sejarah dalam hubungan dawlah uthmaniyah dan masyarakat melayu 08-08-201107-08-2012 Ketua Projek
penggunaan teks arab klasik di kalangan pelajar dalam pengajian sejarah dan tamadun islam di fpi 01-06-201031-05-2012 Penyelidik Bersama
sumbangan peradaban arab-islam terhadap masyarakat melayu di malaysia 01-06-200831-12-2011 Penyelidik Bersama
kaedah meningkatkan motivasi pelajar dalam kalangan pelajar akulti pengajian islam 09-07-200909-07-2010 Penyelidik Bersama
- 21-10-2019 Penyelia