Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
kajian modul keusahawanan remaja bagi genius remaja 17-10-202216-10-2023 Penyelidik Bersama
kajian kesan keusahawanan sosial dikalangan remaja b40 dalam memningkatkan ekonomi keluarga 01-11-202130-04-2023 Penyelidik Bersama
pembangunan model kepintaran kesediaan menghadapi kematian (drq) 01-08-202030-04-2023 Penyelidik Bersama
development of metaphoric card in identifying career identity statuses and work values for job search among young people 15-12-201914-12-2022 Penyelidik Bersama
conceptualizing and developing a family based drug prevention module. 01-12-201930-11-2022 Penyelidik Bersama
motivasi berasaskan inspirasi pengalaman hidup: ke arah melahirkan usahawan sosial dalam kalangan belia b40 08-02-202107-08-2022 Penyelidik Bersama
kaunseling perkahwinan: panduan untuk kaunselor 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
model intervensi keganasan terhadap wanita: kesejahteraan psikologi, keselamatan, & sokongan sosial 03-12-201902-03-2021 Penyelidik Bersama
penilaian keberkesanan inisiatif bersepadu menangani masalah penagihan dadah, substan dan pelencongan sosial dalam kalangan pelaksana, okp dan belia/remaja serta komuniti 15-11-201928-02-2021 Penyelidik Bersama
jenayah jalanan: isu, punca dan mekanisme pencegahan 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
psikologi wanita di malaysia 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
kesihatan mental, sokongan dan tingkah laku sosial dalam kalangan masyarakat awam semasa tempoh perintah kawalan pergerakan (pkp) krisis covit-19 01-04-202030-09-2020 Ketua Projek
pembinaan modul intervensi zuriatcare untuk ibu hamil luar nikah 01-08-201831-07-2020 Penyelidik Bersama
pola komunikasi, penyesuaian hidup dan pengurusan konflik dalam perkahwinan: impak ke atas kualiti perkahwinan 01-01-201831-12-2019 Penyelidik Bersama
memperkasa penyelidikan dan perkhidmatan psikologi melalui pusat kesejahteraan psikologi dan kaunseling (pkpk) 16-04-201815-10-2019 Penyelidik Bersama
mereka bentuk mooc kursus menyantuni remaja berisiko 01-09-201728-02-2019 Penyelidik Bersama
pemantapan akidah bagi mengatasi masalah "mat rempit" dalam kalangan remaja berisiko di kuala lumpur 01-12-201630-06-2018 Penyelidik Bersama
kajian terhadap kesejahteraan diri remaja di kawasan perumahan rakyat malaysia 01-10-201630-09-2017 Penyelidik Bersama
pembangunan modul kemahiran keibubapaan untuk mendidik dan membangunkan potensi modal insan generasi z (mkk-z). 01-07-201430-09-2017 Penyelidik Bersama
aplikasi khidmat pembelajaran [service-learning] dalam subjek profesion menolong ke atas komuniti remaja berisiko 01-09-201631-08-2017 Ketua Projek
kecenderungan relaps dan kejayaan mengekalkan kepulihan dalam kalangan penghuni yang tamat mengikuti rawatan dan pemulihan di cure and care rehabilitation centre (ccrc) 01-06-201631-05-2017 Penyelidik Bersama
pembinaan modul penerokaan kendiri delinkuen 01-10-201531-03-2017 Penyelidik Bersama
kesihatan seksual di kalangan remaja berisiko di pantai dalam 01-01-201131-12-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
makmal pengembangan penjagaan warga tua di al fikrah: pendidikan berteraskan komuniti 01-08-201431-08-2016 Penyelidik Bersama
transformasi & citra wanita dalam pengajian phd 01-01-201430-06-2016 Penyelidik Bersama
pembinaan model e-kaunseling: alternatif kepada kaunseling tradisional untuk kaunselor berdaftar 16-12-201315-06-2016 Penyelidik Bersama
pembangunan semula komuniti ke arah pertumbuhan pasca trauma (ptg), daya tahan, kemahiran daya tindak dan pengurusan isu psikologi-sosial 01-04-201530-04-2016 Ketua Projek
pemerkasaan kelompok the bottom 40 01-08-201330-04-2016 Penyelidik Bersama
pembentukan model pengurangan kemudaratan bagi kanak-kanak berisiko tingkah laku akibat ketidakfungsian keluarga 01-04-201331-03-2016 Penyelidik Bersama
pembentukan modul pencegahan kanak-kanak/remaja lari daripada rumah 01-04-201331-12-2015 Ketua Projek
perbandingan tahap pengekalan kepulihan antara bekas klien tamat menjalani program penyingkatan ccrc dalam tempoh 6-11 bulan dan pembebasan antara 12-24 02-10-201430-11-2015 Penyelidik Bersama
meneroka pendekatan fenomenologikal sosial jenayah jalanan dan mekanisme pencegahan berasaskan komuniti 20-05-201319-11-2015 Penyelidik Bersama
pemerkasaan psikologi dan pembangunan bersepadu dalam kalangan orang asli tasik temenggor 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan (bkbp): salina binti nen 01-01-201431-03-2015 Penyelia
kajian intervensi kem perkasa 01-01-201131-12-2014 Penyelidik Bersama
the use of self reflecting journaling in teaching social work and counseling students 01-06-201230-03-2014 Penyelidik Bersama
pembentukan indeks pembangunan kesejahteraan insan untuk bandual parol malaysia 06-06-201105-09-2013 Penyelidik Bersama
pengalaman kanak-kanak mangsa dera seksual dan intervasi professional: kajian eksplorasi 01-03-201131-08-2013 Ketua Projek
meneroka pengalaman kanak-kanak hilang dan dijumpai semula di malaysia: ke arah pembentukan strategi intervensi dan perlindungan 16-05-201113-05-2013 Penyelidik Bersama
profil penjenayah rogol di penjara seksual di malaysia 08-08-201107-08-2012 Penyelidik Bersama
penilaian pengalaman ibu mangsa sumbang mahram: ke arah pelan intervensi lebih berkesan 01-03-201129-02-2012 Ketua Projek
- 24-12-2019 Penyelia