Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
penggunaan parameter altitud matahari -18ยบ bagi penentuan waktu subuh dan implikasinya terhadap sosio ibadah 01-08-202031-01-2023 Penyelidik Bersama
garis panduan pelaksanaan ibadah semasa penularan virus seperti covid-19 menurut perspektif islam dan sains 01-12-202030-11-2022 Penyelidik Bersama
profil motivasi dan tahap sosio-ekonomi usahawan alrahnu yapeim di daerah tumpat, kelantan 08-02-202107-08-2022 Penyelidik Bersama
pembinaan modul advokasi pembendungan perkahwinan kanak-kanak bagi pertubuhan ngo muslim di malaysia 01-10-201930-06-2022 Penyelidik Bersama
garis panduan hukum syarak bagi aktiviti ngo dalam misi kemanusiaan 01-05-202131-05-2022 Penyelidik Bersama
pembinaan standard penarafan hotel mesra muslim berdasarkan maqasid syariah 01-09-201931-05-2022 Penyelidik Bersama
pembinaan modul latihan berkenaan perkahwinan kanak-kanak bagi pegawai agama dan syariah menurut hak asasi dan siyasah al-syar`iyyah 01-09-201931-05-2022 Penyelidik Bersama
kajian awal penentuan hukum memakan daging kultur (cultured meat) menurut perspekstif islam dan sains 25-08-202125-02-2022 Penyelidik Bersama
usul al fiqh prinsip & solusi penentuan hukum 01-06-202131-12-2021 Pengarang Bersama
penentuan kriteria vaksin patuh syariah berasaskan maqasid syariah 01-02-201831-10-2020 Ketua Projek
adaptation of model vaccine development and processing technology for syariah compliance vaccine production 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
penentuan tahap tanggungjawab syariah terhadap muslim autisme 03-07-201930-05-2020 Penyelidik Bersama
prinsip interaksi dengan non muslim di malaysia berasaskan maqasid syariah 15-12-201714-12-2019 Ketua Projek
penentuan hukum plasma darah menurut perspektif islam dan sains 01-10-201801-10-2019 Penyelidik Bersama
tuan guru haji hassanuddin bin muhammad: pencetus inovasi sistem pendidikan islam 01-01-201930-06-2019 Ketua Projek
kerasionalan hukuman diat (pampasan ) untuk luka fizikal akibat kemalangan lalu lintas 01-03-201128-02-2014 Penyelidik Bersama
konsep pembiayaan hutang berasaskan hibah dalam sistem perbankan islam 20-08-201019-06-2012 Penyelidik Bersama
pembentukan dasar negara berasaskan maqasid syariah 01-11-200931-12-2011 Penyelidik Bersama
kawalan perundangan terhadap kesalahan jenayah akidah 01-10-200731-12-2009 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k013682 26-07-2021 Penyelia