Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
penyediaan transliterasi bab-bab dalam kitab sahih al-bukhari 01-10-202230-09-2023 Penyelidik Bersama
hadis masyhur mengenai kekeluargaan: takhrij dan solusi 01-09-202215-02-2023 Ketua Projek
pembukuan tafsir tuan guru dato’ seri haji abdul hadi awang 01-01-202031-12-2021 Penyelidik Bersama
pembinaan modul praktikal takhrij hadis selangkah demi selangkah yang memanfaatkan teknologi maklumat 15-12-201714-12-2019 Ketua Projek
pembinaan modul motivasi kontemporari: implimentasi al-quran dan al-sunnah 15-12-201714-06-2019 Penyelidik Bersama
pemuliharaan peradaban islam melalui transliterasi teks melayu jawi tafsir nur al-ihsan 01-08-201431-12-2016 Penyelidik Bersama
pembinaan modul tafsir ayat-ayat hukum mengikut pegangan ahlis sunnah wal jamaah 01-04-201531-03-2016 Penyelidik Bersama
pembangunan penyelidikan ilmu wahyu dan turath islam yang berimpak tinggi 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
kajian intervensi komuniti yang berasaskan agama islam bagi masalah berlebihan berat badan dan obesiti di kalangan wanita melayu yang berkhidmat di pejabat kerajaan di putrajaya dan sere 01-04-201131-03-2015 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: fadlan bin mohd othman 01-03-201322-10-2014 Penyelia
kefahaman islam liberal dan hubungannya dengan kefahaman akidah di kalangan masyarakat islam di selangor 16-05-201115-11-2013 Penyelidik Bersama
pemerkasaan institusi tafsir melayu melalui kajian tahkik dan perumian tafsir nur al-ihsan 08-08-201108-08-2013 Penyelidik Bersama
definisi dan membentuk semula (reform) metode penyelidikan sains sosial dalam penyelidikan berkonteksi isu-isu islam dan masyarakat islam di malaysia 15-06-201215-06-2013 Penyelidik Bersama
ialam dan kelestarian alam sekitar (kesedaran masyarakat daerah hulu langat terhadap kelestarian alam sekitar) 08-08-201108-02-2013 Penyelidik Bersama
implementasi disiplin ilmu takhrij dalam penulisan latihan ilmiah oleh prasiswazah fpi, ukm 01-04-201131-03-2012 Penyelidik Bersama
reaksi institusi islam terhadap fahaman islam liberal di malaysia: kajian terhadap strategi dan pendekatan 15-03-201014-03-2012 Penyelidik Bersama
aplikasi takhrij hadith terhadap disertasi sarjana di fakulti pengajian islam dari tahun 2007 hingga 2009 01-06-201031-01-2012 Ketua Projek
pengajaran dan pembelajaran hadith di ipt, selangor 01-09-200931-08-2010 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k013937 01-09-2022 Penyelia