Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
developing regional mechanism for asylum seekers in asean 15-08-201714-02-2020 Penyelidik Bersama
komuniti ekonomi asean: mengkaji cabaran perundangan bagi membentuk satu kerangka perundangan dalam merealisasikan pembangunan integrasi rantau. 16-10-201715-10-2019 Penyelidik Bersama
isu kemanusiaan: kelangsungan hidup pelarian etnik rohingya di malaysia 01-05-201630-04-2018 Penyelidik Bersama
pengurusan perolehan ukm: satu analisis dalam menyediakan peraturan perolehan dan pembekalan yang efektif untuk meningkatkan produktiviti dan kelestarian pembangunan ukm. 01-01-201731-12-2017 Ketua Projek
harmonisation of competition laws in asean: case study in malaysia, sinapore and indonesia. 01-06-201530-11-2017 Penyelidik Bersama
development gaps in asean as crucial security issue: a challenge to asean integration 01-08-201431-01-2017 Ketua Projek
asean, pelarian rohingya dan keselamatan insan 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
memperkasakan korpus undang-undang melalui penyelidikan dan penerbitan 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
strategi pengajaran pembelajaran koperatif berkenaan komuniti ekonomi asean dan penghasilan projek untuk subjek undang-undang antarabangsa awam 01-08-201431-07-2015 Ketua Projek
bioethics for future lawyers in ukm: teaching bioethics to undergraduates law students through critical thinking and participation as law-maker. 01-08-201431-07-2015 Penyelidik Bersama
migrasi, pembangunan dan keselamatan 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
perlindungan majikan sebagai mekanisme transformasi perundangan dan tadbir urus pekerja migran dalam memajukan negara malaysia 04-04-201203-04-2014 Penyelidik Bersama
migrasi dan keselamatan 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: salawati binti mat basir 01-03-201328-02-2014 Penyelia
improving teaching and learning in the public international law ii (uk 3023) course 01-06-201230-11-2013 Penyelidik Bersama
memperkas subjek undnag-undang pembangunan antarabangsa menerusi pengajaran dan pembelajaran: memenudi kehendak realiti globalisasi dan integriti program 01-06-201201-06-2013 Ketua Projek
realiti globalisasi & program pengajian ikhtisas undang-undang bersifat 'home-grown' - mengimbangi kemahiran dengan integriti 01-04-201131-03-2013 Penyelidik Bersama
globalisai dan isu tenaga: ke arah kerangka perundangan sektor tenaga nuktlear di malaysia 01-03-201128-02-2013 Ketua Projek
- 21-10-2019 Penyelia