Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
facing up the frontiers in in vitro fertilisation: a critical analysis on the issues of post menopausal pregnancy and 3-parents ivf 15-12-201714-12-2019 Ketua Projek
innovasi mempekasa latihan ilmiah 01-08-201401-07-2017 Penyelidik Bersama
pembentukan model klinikal bagi amalan arahan “do not resuscitate” (dnr) di hospital-hospital malaysia menurut perspektif perundangan. 01-07-201430-12-2016 Penyelidik Bersama
memperkasakan korpus undang-undang melalui penyelidikan dan penerbitan 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
developing a `governance network model` for sports organisations in malaysia 16-12-201315-06-2016 Penyelidik Bersama
strategi pengajaran pembelajaran koperatif berkenaan komuniti ekonomi asean dan penghasilan projek untuk subjek undang-undang antarabangsa awam 01-08-201431-07-2015 Penyelidik Bersama
bioethics for future lawyers in ukm: teaching bioethics to undergraduates law students through critical thinking and participation as law-maker. 01-08-201431-07-2015 Ketua Projek
bantuan kewangan bahan penyelidikan: haniwarda binti yaakob 01-03-201328-02-2014 Penyelia
penggunaan teknik naratif sebenar dalam kaunseling pelanggan bagi membina kemahiran membuat keputusan dalam undang-undang tanah 01-06-201231-12-2013 Penyelidik Bersama
the right to sex selection in malaysia 01-03-201128-02-2013 Ketua Projek
- 10-03-2020 Penyelia