Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
effects of al quran as sound therapy in reduction of tinnitus functional index score for tinnitus patients in hospital canselor tuanku mukhriz 22-09-202021-03-2023 Penyelidik Bersama
characteristics of transport for older persons in healthcare and grocery retail 01-01-202131-12-2022 Penyelidik Bersama
characteristics of transport for older persons in healthcare and grocery retail settings 01-01-202131-12-2022 Penyelidik Bersama
covid-19 dan warga emas 24-06-202230-12-2022 Ketua Projek
prototype of digital malay auditory-cognitive wellness trainer 01-12-201931-08-2022 Penyelidik Bersama
development and evaluation of a person-centered counselling module in aural rehabilitation for adults with hearing impairment and their families in malaysia 01-10-201931-03-2022 Penyelidik Bersama
elucidating the role of digital noise reduction system in tinnitus percept and speech recognition. 01-01-201931-12-2021 Ketua Projek
integrative multisensory modality to reverse cognitive frailty among older adults 27-09-201826-09-2021 Penyelidik Bersama
penilaian tahap pendedahan kepada zarah ternafaskan dan bunyi bising serta kaitannya dengan fungsi pulmonari dan pendengaran dalam kalangan pekerja tapak binaan setia city mall, shah alam, selangor 15-08-201814-08-2021 Penyelidik Bersama
kajian pendedahan bunyi bising dan status pendengaran terhadap pekerja pembinaan di setia city mall fasa 2 shah alam selangor 25-07-201924-01-2021 Penyelidik Bersama
integrative multisensory modality to reverse cognitive frailty among older adults 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
adaption and evaluation of a tinnitus brochure 13-02-202012-10-2020 Ketua Projek
keberkesanan program wesihat terhadap kualiti hidup dalam kalangan warga emas 14-09-201713-09-2020 Penyelidik Bersama
kesan sistem pengurangan hingar digital (dnr) alat bantu pendengaran terhadap persepsi tinitus dan kebolehfahaman pertuturan dalam kalangan pesakit tinitus bermasalah pendengaran 13-09-201812-09-2020 Ketua Projek
identification of reversible subtypes and economic burden of cognitive frailty, its predictive value on dementia and the mediators among malaysian older adults 16-08-201815-08-2020 Penyelidik Bersama
pengetahuan dan tingkah laku keselamatan makanan dalam kalangan kanak-kanak prasekolah berdasarkan perspektif ibu bapa: adaptasi soal selidik 25-07-201924-07-2020 Penyelidik Bersama
kadar kebisingan di hospital melaka dan tahap pengetahuan, sikap dna persepsi para pekerja terhadap bunyi bising 12-04-201811-04-2020 Penyelidik Bersama
jaringan kolaborasi strategik bersama kementerian pendidikan malaysia dan industri bagi pembudayaan inovasi dalam sains kesihatan di malaysia 15-11-201814-02-2020 Penyelidik Bersama
characterizing cognitive function in older adults with impaired hearing using a novel mixed-pairs dichotic listening 15-08-201714-02-2020 Ketua Projek
perception of clinical audiology students in malaysia towards patient-centred care in audiological management 10-01-201909-01-2020 Penyelidik Bersama
preventable hearing loss among malaysian school-age children: alleviation through education 01-01-201731-12-2019 Penyelidik Bersama
current practices of audiologists on providing hearing aid education and support to parents of hearing-impaired children 28-03-201927-12-2019 Penyelidik Bersama
profil, tahap ketidakupaya dan tahap kefungsian pesakit gangguan dwideria pekak buta atau deafblindness 14-02-201913-10-2019 Penyelidik Bersama
tinnitus management in malaysia 10-01-201909-09-2019 Ketua Projek
pembentukan data normatif untuk ujian pemprosesan auditori perilaku dalam kalangan dewasa muda 10-01-201909-08-2019 Penyelidik Bersama
pembinaan modul kaunseling untuk rawatan masalah tinitus di malaysia 16-11-201715-06-2019 Ketua Projek
keberkesanan program dangerous decibels versi bahasa malaysia dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan tingkahlaku positif pelajar sekolah rendah terhadap bunyi hingar 25-01-201824-01-2019 Ketua Projek
tinitus dan kesannya terhadap tumpuan dan memori 28-12-201727-12-2018 Ketua Projek
profil pengurusan pemasangan alat bantu dengar bagi populasi dewasa di klinik audiologi dan sains pertuturan, universiti kebangsaan malaysia: kajian retrospektif 15-03-201814-11-2018 Penyelidik Bersama
profil kanak-kanak dengan gangguan dwideria deaf-blindness 28-12-201727-10-2018 Penyelidik Bersama
kajian rintis status kualiti hidup dan kesihatan mental dalam kalangan pesakit yang mengalami gangguan dwisensori 28-12-201727-10-2018 Ketua Projek
pengetahuan dan amalan profesional kesihatan dalam pengurusan masalah pendengaran akibat bunyi hingar 16-11-201715-09-2018 Penyelidik Bersama
pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap bunyi hingar dalam kalangan pelajar ukm kampus kuala lumpur 12-07-201712-07-2018 Ketua Projek
tabiat dan risiko hilang pendengaran akibat mendengar muzik dalam kalangan pelajar melayu ukm kampus kuala lumpur 28-12-201727-06-2018 Penyelidik Bersama
perkaitan status pendengaran kanak-kanak dengan pencapaian akademik di peringkat sekolah rendah di kuala lumpur 29-12-201628-10-2017 Ketua Projek
elucidating the role of central sensory systems in cognitive impairment 01-07-201231-12-2016 Penyelidik Bersama
masalah hilang pendengaran akibat daripada kesan pendedahan bunyi rekreasi dalam kalangan pelajar sekolah rendah di kuala lumpur. 31-12-201530-10-2016 Penyelidik Bersama
tinitus dalam kalangan pelajar sekolah rendah di kuala lumpur 17-12-201516-10-2016 Ketua Projek
hubungan antara kefungsian auditori dan kognitif dengan prestasi pertuturan termampat masa dalam kalangan warga tua 17-12-201516-10-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan 2015 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
meningkatkan penerbitan kumpulan 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
profile of hearing functions and perception of hearing loss among adults in selangor 28-09-201427-09-2016 Penyelidik Bersama
pembentukan perisian latihan auditori kognitif untuk dewasa 25-05-201424-05-2016 Penyelidik Bersama
adaptasi dan pengesahsahihan soal selidik tinnitus handicap inventory ke dalam bahasa melayu 12-03-201511-12-2015 Ketua Projek
pengetahuan, sikap dan perilaku pelajar sekolah menengah di kuala lumpur terhadap bunyi hingar 12-03-201511-12-2015 Ketua Projek
the tinnitus handicap inventory (thi) and mini-tinnitus questionnaire (mini-tq) : reliability and validity of the malay version 01-12-201430-11-2015 Penyelidik Bersama
pembentukan kit pengurusan tinitus bagi pesakit di malaysia 16-05-201316-11-2015 Ketua Projek
strengthening research in hearing speech & language 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
prestasi individu dewasa cina di malaysia dalam ujian pendengaran dalam bising (hearing in noise test) versi bahasa mandarin taiwan dan bahasa melayu 11-03-201411-02-2015 Penyelidik Bersama
membangunkan data normatif set ujian pemprosesan auditori kanak-kanak 7-12 tahun malaysia 25-06-201224-06-2014 Penyelidik Bersama
pembentukan data normatif bagi tiga ujian pemprosesan auditori bukan verbal dalam kalangan kanak-kanak sekolah rendah 01-06-201330-04-2014 Penyelidik Bersama
meningkatkan kefahaman dan perkhidmatan pendengaran, pertuturan dan bahasa golongan yang mengalami kesikaran komunikasi 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
kecelaruan pemprosesan auditori di kalangan kanak-kanak berumur 7-9 tahun yang berpencapaian akademik lemah 01-08-201230-06-2013 Penyelidik Bersama
pendengaran, pertuturan dan bahasa 01-01-201231-12-2012 Ahli Kumpulan
tabung agihan penyelidikan (tap)-k014265 23-12-2021 Penyelia