Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
modification of polypropylene for improved barrier and adhesive properties 01-10-202130-09-2022 Penyelidik Bersama
- 20-01-202019-07-2022 Ketua Projek
new biodegradable polyester from palm waste for sustainable products 20-12-202119-06-2022 Penyelidik Bersama
pengoptimuman ubahsuaian imidazol ke atas kenaf teradiasi bagi penjerapan logam berat dalam air buangan industri 16-10-201715-01-2021 Ketua Projek
bahan pintar untuk rawatan air buangan industri 15-05-201914-10-2020 Penyelidik Bersama
sustainable school project: recycle for life 01-04-201931-08-2020 Penyelidik Bersama
bahan pintar hijau aerogel nanosilika berfungsi untuk penjerapan gas karbon dioksida 15-08-201731-01-2020 Penyelidik Bersama
membongkar rahsia penuaan yang sihat dalam kalangan warga tua dan tokoh-tokoh warga emas malaysia 01-11-201631-10-2019 Penyelidik Bersama
module development of sustainable school project: recycle for life, "modul 5r kelestarian sekolah: memupuk amalan melalui aktiviti harian sekolah" 01-01-201930-06-2019 Penyelidik Bersama
kem sains ukm - funchemukmtm: bridging university and community through chemistry 01-07-201730-06-2019 Penyelidik Bersama
a novel synthetic wood utilizing oil palm biomass 01-05-201730-10-2018 Penyelidik Bersama
pembangunan dana wakaf kem sains ukm 01-01-201731-03-2018 Penyelidik Bersama
study of multiple aspect ratios rubber wood filler on the properties of polyproylene composite 01-12-201430-11-2017 Ketua Projek
hydrogenation of epoxidized liquid natural rubber (elnr) and their thermal properties 01-06-201531-05-2017 Penyelidik Bersama
the effect of hybrid nanoparticles on thermo-physical properties of nanofluids 26-01-201527-01-2017 Ketua Projek
research acculturation collaborative effort (race)-mentor: mariyam jameelah binti ghazali 26-01-201525-01-2017 Penyelidik Bersama
maintenance-free coating from modified hydrogenated liquid natural rubber 01-01-201531-12-2016 Penyelidik Bersama
high performance biocomposite hydrogels cellulos nanocrystals fro drug delivery system 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
development of filtration unit of treatment of palm oil mill effluent (pome) using enr/pvc membrane 16-02-201515-08-2016 Penyelidik Bersama
catalytic hydrogenation of liquid natural rubber (lnr) and their self-assembly behavior 01-04-201331-03-2016 Penyelidik Bersama
nano-magnesium hydroxide performance as flame retardant in radiated eva/ldpe blends via ultrasonic compounding 01-01-201331-12-2015 Ketua Projek
biobased thermoplastic composites from thermoplastic natural rubber and mengkuang fiber 01-06-201330-11-2015 Ketua Projek
penyediaan dan pencirian kayu sintetik kalis air dan tahan kulat sebagai asas pembuatan lantai kayu moden 01-10-201230-09-2015 Ketua Projek
pembangunan modul kimia tauhidik untuk pelajar prasiswazah kimia 01-08-201431-07-2015 Penyelidik Bersama
kajian kebolehpasaran pelajar program kimia, teknologi kimia dan oleokimia berdasarkan maklumbalas latihan industri 01-07-201330-06-2015 Penyelidik Bersama
pengekstrakan dan pemefungsian polimer daripada bahan hijau 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
a hydrophobic green polyurethane for anti-weathering coating on fiberboard 01-11-201231-12-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan :azizah binti baharum @ abdul aziz 01-03-201328-02-2014 Penyelia
tabung agihan penyelidikan (tap)-k014231 23-12-2021 Penyelia