Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
the malay versionof fall efficiency scale-international:testing of content validity, internal consisitency, and test-retest reliability 28-11-201927-11-2021 Ketua Projek
wearable inertial sensors for upper limb movement measurement among stroke survivors 15-08-201814-11-2021 Penyelidik Bersama
pembangunan buku panduan dan senarai semak kemahiran tulisan tangan dalam kalangan kanak-kanak pra-sekolah dan sekolah rendah tahap satu 15-12-201714-03-2021 Penyelidik Bersama
keberkesanan modul latihan rakan -bimbing untuk mempertingkatkan funsi kehidupan harian, penglibatan sosial dan status emosi penghuni rumah jagaan warga emas 16-09-201715-09-2020 Penyelidik Bersama
internal consistency of the malay version of nottingham extended activities of daily living (neadl-m) scale 27-12-201826-06-2020 Ketua Projek
test-retest of malay and chinese purdue pegboard test standardized instructions among healthy young adults 13-12-201812-06-2020 Ketua Projek
upper extremity personalized biomechanical model for stroke survivors using wearable sensors 01-08-201631-01-2020 Penyelidik Bersama
upper extremity kinematics and its relationship with age and limb dominance during reaching 17-05-201816-10-2019 Penyelidik Bersama
kesahan dan kebolehpercayaan pengukuran pemprosesan sensori (sensory processing measure) versi bahasa melayu untuk digunakan terhadap kanak-kanak dengan gangguan spektrum autisme 26-01-201725-01-2019 Penyelidik Bersama
purdue pegboard test: terjemahan, kesahan dan kebolehpercayaan arahan piawai versi bahasa melayu dan bahasa cina 28-12-201727-12-2018 Ketua Projek
jebsen-taylor hand function test (jthft): bandingan kebolehpercayaan terjemahan arahan piawai dengan terjemahan arahan secara spontan 16-11-201715-11-2018 Ketua Projek
nottingham extended activities of daily living scale: penterjemahan, kesahan, kebolehpercayaan versi bahasa melayu dan bahasa cina 16-11-201715-09-2018 Ketua Projek
perception of hand discomfort and hand function status among university-level piano students in malaysia 27-08-201526-08-2018 Ketua Projek
kekuatan tangan dan kecekatan tangan dalam kalangan warga tua di pusat jagaan 15-12-201614-12-2017 Ketua Projek
kemurungan dan kebimbangan terhadap kejadian jatuh dalam kalangan golongan warga emas di pusat jagaan 24-11-201623-11-2017 Ketua Projek
fabrikasi splint: ketidakselesaan (discomfort) tangan dan hubungannya dengan kekuatan genggaman dalam kalangan terapis carakerja 12-01-201711-09-2017 Ketua Projek
development of upper limb musculotendon dynamic model for personalized stroke rehabilitation 01-08-201431-07-2017 Penyelidik Bersama
perception of hand discomfort and hand function status among university-level piano students in malaysia. 01-08-201431-07-2017 Ketua Projek
upper limb dysfunction following stroke: profiling pattern of motor impairment, sensory deficit and functional limitation in community-dwelling stroke survivors 01-08-201431-01-2017 Penyelidik Bersama
level of spasticity, sensory deficit and challenges in activities of daily living among community-dwelling stroke survivors with upper limb dysfunction 30-07-201529-01-2017 Penyelidik Bersama
a study on tympanic membrane displacement using finite element analysis for hearing loss application 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan 2015 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
developing effective teaching and learning strategies for neurology to enhance competency of ukm rehabilitation science students 01-08-201431-01-2016 Penyelidik Bersama
perception of neurology course and its learning strategies among ukm rehabilitation 15-01-201514-09-2015 Penyelidik Bersama
tahap motivasi bekerja para graduan terapi carakerja univeristi kebangsaan malaysia: hubungkait dengan jenis sektor pekerjaan dan pengalaman bekerja 13-11-201412-09-2015 Ketua Projek
interaksi dan sikap pelajar tahun akhir prasiswazah sains kesihatan terhadap orang kurang upaya 30-10-201429-08-2015 Ketua Projek
gejala muskuloskeletal dalam kalangan pelajar muzik amatur di daerah kluang, johor 30-10-201429-08-2015 Penyelidik Bersama
development of wearable emg device for post stroke rehabilitation 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
- 15-11-2019 Penyelia