Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
malay language sentiment lexicon generation using a hybrid of dictionary and corpus based approach 01-10-201931-03-2022 Penyelidik Bersama
knowledge-based recommender system to promote healthy lifestyle and activities for cognitive pre-frail older adult with diabetes 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
cloud-based monitoring and edutainment robot 01-03-201831-08-2019 Penyelidik Bersama
integrating emotions to enhance image semantic description by using natural language processing and enhanced naive bayes model 02-11-201501-11-2017 Ketua Projek
pembangunan sistem bagi modul ppsev-atm-tbp 02-03-201531-08-2017 Penyelidik Bersama
contextual sense sentiment similarity incorporating emotional vector 16-12-201315-12-2016 Penyelidik Bersama
semantik dalam pemprosesan bahasa tabii dan capaian maklumat 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
teknik panorama realiti maya (prm) jenis kubus dalam persekitaran muzium maya 03-02-201402-07-2016 Penyelidik Bersama
penerokaan teknik pemprosesan bahasa tabii dan capaian maklumat dalam penyelidikan dan pembangunan ontologi 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
pembangunan antaramuka hibrid bagi mengintegrasikan capaian maklumat berasaskan teks dan imej dengan menggunakan kaedah maklum balas 01-04-201231-03-2015 Ketua Projek
ensemble semantic representation framework 01-08-201131-01-2015 Penyelidik Bersama
aplikasi ‘mobile augmented reality (ar)’ dalam pengajaran subjek organisasi komputer dan sistem operasi di ftsm 01-07-201330-06-2014 Penyelidik Bersama
integrating text and image analysis with semantic web technologies to support multi modal information discovery 02-05-201230-04-2014 Ketua Projek
pembangunan program lonjakan penyelidikan, penerbitan dan pendidikan ftsm 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
memantapkan keilmuan dan integrasi multi-disiplin dalam pennyelidikan teknologi pengetahuan 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan :lailatul qadri binti zakaria 01-03-201328-02-2014 Penyelia
exploring the role of open knowledge bases in semantic media annotation and retrieval 21-06-201120-12-2013 Penyelidik Bersama
semantic knowledge extraction from annotated images 01-12-200631-10-2008 Penyelidik Bersama
- 24-12-2019 Penyelia