Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
parameter syariah pemberian ex-gratia dalam industry takaful 30-09-202230-09-2023 Penyelidik Bersama
dinamisme tawarruq sebagai alternatif dalam produk kewangan semasa di koperasi 01-08-202201-08-2023 Penyelidik Bersama
konsep & sistem simpanan emas patuh syariah untuk haji & umrah 01-06-202230-04-2023 Ketua Projek
pembinaan model sumbangan takaful mikro kesihatan bagi golongan b40 berasaskan dana wakaf 01-11-202030-04-2023 Penyelidik Bersama
garis panduan pengurusan kewangan, fund raising, pelaburan dan wakaf ngo islam 01-05-202131-05-2022 Penyelidik Bersama
gelagat petani terhadap mikro kredit: antara niat melanggan dan prospek masa depan 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
strategi pengurusan ar-rahnu di malaysia 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
aplikasi takaful mikro melalui dana zakat 15-08-201814-05-2021 Penyelidik Bersama
pembinaan parameter islamic swap dalam pasaran derivatif islam di malaysia 01-01-201931-03-2021 Penyelidik Bersama
dinamika prinsip muamalat islam 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
pelan pembangunan wanita mualaf di malaysia 01-11-201931-07-2020 Penyelidik Bersama
pembinaan modul koperasi patuh syariah untuk sektor koperasi di malaysia 16-10-201715-07-2020 Ketua Projek
peranan eksekutif halal dan hubungannya dengan personaliti jenama dalam pengukuhan integriti makanan halal 01-09-201729-02-2020 Penyelidik Bersama
psikografi pengguna islam dalam pembinaan kerangka pengiklanan islami 15-08-201714-11-2019 Penyelidik Bersama
- 01-10-201730-09-2019 Ketua Projek
pembinaan parameter syariah pemindahan risiko dalam kontrak pembiayaan rumah secara islam 01-08-201630-04-2019 Penyelidik Bersama
pembinaan parameter syariah prinsip pemilikan bermanfaat (beneficial ownership) dalam kewangan islam 02-11-201501-05-2018 Penyelidik Bersama
the development of forward sale-based islamic personal financing model 02-11-201501-05-2018 Penyelidik Bersama
jihad ekonomi dalam konteks pembangunan masyarakat islam malaysia dan kaitannya dengan filantropi (sifat dermawan) menurut islam: kajian kes di lembah klang 01-02-201531-01-2018 Penyelidik Bersama
pemerkasaan keusahawanan islam dalam konteks pembangunan negara 01-06-201530-11-2017 Ketua Projek
pembentukan parameter lindung nilai islam (islamic hedging) sebagai standard dalam kontrak derivatif 01-07-201401-01-2017 Penyelidik Bersama
pemerkasaan kajian perundangan islam dan muamalat 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
pembinaan teori pilihan pengguna islam dalam pembiayaan perumahan mengikut kerangka maqasid syariah 01-04-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
pembinaan model penggunaan emas sebagai alat lindung nilai dalam institusi kewangan islam 01-04-201331-03-2016 Ketua Projek
mekanisme penggunaan emas dalam sistrm monetari berasaskan sistem bretton woods 16-05-201316-11-2015 Ketua Projek
inovasi penyelidikan dan penerbitan bidang ekonomi dan kewangan islam 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
pembentukan mekanisme penggunaan emas dalam kumpulan wang simpanan pekerja (kwsp) 01-06-201231-05-2014 Ketua Projek
islamic economy and the new economy model: towards wealth creation & wellbeing 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: salmy edawati binti yaacob 01-03-201328-02-2014 Penyelia
penggunaan sistem pengiraan faraid secara online dalam membantu pelajar menyelesaikan kes-kes faraid 01-06-201201-11-2013 Penyelidik Bersama
konsep pembiayaan hutang berasaskan hibah dalam sistem perbankan islam 20-08-201019-06-2012 Penyelidik Bersama
teori pengawasan syariah dalam perbankan islam di malaysia 01-10-200731-12-2009 Penyelidik Bersama
- 10-03-2020 Penyelia