Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pentadbiran pmx dan ma63: kajian forensik sosiopolitik dalam kalangan masyarakat malaysia 26-03-202315-09-2023 Ketua Projek
austroasiatic syntactic transfer (ast) model for language acquisition among negrito and senoi 01-09-202131-08-2023 Penyelidik Bersama
pembinaan modul impak teknologi ke atas pekebun sawit era 4th ir (revolusi perindustrian) 15-08-202015-08-2023 Penyelidik Bersama
pembentukan ekosistem produktiviti pengeluaran sawit dalam mengatasi masalah kekurangan buruh yang meruncing 15-08-202014-08-2023 Penyelidik Bersama
tingkah laku politik pengundi 18: kajian kes parlimen simpang renggam, johor 01-11-202230-04-2023 Ketua Projek
pembangunan model produktiviti buruh pekebun kecil kelapa sawit di sarawak 15-08-202014-02-2023 Ketua Projek
perkaitan antara hubungan kekeluargaan, ekonomi keluarga, peranan keluarga dan komuniti terhadap produktiviti kerja dalam kalangan pekebun kecil sawit. 15-08-202014-02-2023 Penyelidik Bersama
penggunaan buruh tempatan dan peningkatan produktiviti pertanian kelapa sawit 15-08-202014-02-2023 Penyelidik Bersama
pembinaan modul pemerkasaan e-sukan dalam kalangan belia 01-09-201930-11-2022 Penyelidik Bersama
pesticide knowledge and safety practices among oil palm smallholders 26-10-202025-10-2022 Penyelidik Bersama
pembangunan model potensi, jati diri dan kawalan sosial keluarga: kajian komuniti bekas pesalah muda 01-10-201930-09-2022 Penyelidik Bersama
- 25-08-202024-08-2022 Ketua Projek
mspo dan keperluan komitmen pekebun kecil : kajian kes di sarawak 10-10-201909-07-2022 Penyelidik Bersama
pembangunan model penyediaan fasiliti awam mesra warga tua bandar 01-09-201931-05-2022 Penyelidik Bersama
kajian forensik sosio-elektoral, persekitaran dan pembangunan 2017-2018 06-01-201731-03-2022 Penyelidik Bersama
kajian impak sosioekonomi dan prospek masa hadapan pekebun kelapa sawit di kawasan hulu paka, dungun, terengganu 12-12-201720-09-2020 Penyelidik Bersama
latihan untuk penyertaan belia orang asli sebagai pekebun kecil kelapa sawit: kajian kes di kampung orang asli sungai mai, jerantut, pahang 12-12-201712-09-2020 Penyelidik Bersama
asean economic integration platform (aeip) 01-08-201731-07-2020 Penyelidik Bersama
dampak pengluasan pasaran dan kaitannya dengan intergrasi sosial pekebun kecil sawit di daerah semporna, sabah 04-12-201704-03-2020 Penyelidik Bersama
pembangunan modul local champions untuk pendayaupayaan belia b40 luar bandar ke arah transformasi nasional 2050 (tn50) tajuk program : pengupayaan modal insan b40 transformasi nasional 2050 (tn50) 01-09-201729-02-2020 Penyelidik Bersama
kajian analisis beban (loading analysis) dan kapasiti tampungan (carrying capacity) bagi pencemaran di pasir gudang, johor 15-07-201931-12-2019 Penyelidik Bersama
penggunaan telefon pintar dalam kalangan pekebun kecil kelapa sawit dan kaitan gaya kognitif dengan tingkah laku pencarian maklumat 12-12-201712-12-2019 Penyelidik Bersama
pembentukan petunjuk dan indeks kualiti hidup pekebun kecil kelapa sawit dalam aspek kesejahteraan keluarga 12-12-201712-12-2019 Penyelidik Bersama
factors affecting diffusion of palm oil innovation among youth 12-12-201712-12-2019 Penyelidik Bersama
pengurusan counter propaganda (gerak saraf) laporan negatif isu kelapa sawit melalui youtube untuk komuniti pekebun sawit dan pegawai mpob atas talian 04-12-201704-12-2019 Penyelidik Bersama
pemetaan indeks keperkasaan b40 belia etnik dayak luar bandar di sarawak terhadap kerjaya dan status sosial kerjaya sebagai pekebun kecil kelapa sawit 02-10-201702-10-2019 Ketua Projek
faktor-faktor penentu kelangsungan integrasi sawit dalam kalangan pekebun kecil sawit: kajian kes di negeri sabah 27-12-201626-12-2018 Penyelidik Bersama
pengujian pendekatan "penangguhan perkahwinan" dalam kalangan masyarakat b40 bandar di kuala lumpur 01-08-201631-07-2018 Penyelidik Bersama
pengaruh pemimpin pendapat dalam menggalakkan penyertaan belia di sektor pertanian kelapa sawit 27-12-201627-06-2018 Penyelidik Bersama
model kesedaran dan keprihatinan belia terhadap isu perubahan iklim di malaysia 01-05-201630-04-2018 Penyelidik Bersama
pengurusan counter propaganda (gerak saraf) laporan negatif isu kelapa sawit melalui youtube untuk komuniti pekebun sawit dan pegawai mpob atas talian 04-12-201704-12-2017 Penyelidik Bersama
pembentukan manual penilaian kelestarian kampus ukm, bangi 01-11-201431-10-2017 Penyelidik Bersama
integriti orang tengah dalam rantaian pengeluaran pekebun kecil kelapa sawit 01-10-201501-10-2017 Penyelidik Bersama
usahawan ikon pekebun kecil kelapa sawit: kajian kes di jerantut, pahang dan kota tinggi, johor 01-10-201530-09-2017 Penyelidik Bersama
pemerkasaan ekonomi belia orang asli: kajian kes di kampung orang asli mai, jerantut, pahang 01-10-201501-07-2017 Penyelidik Bersama
kajian struktur sosial dan keberkesanan skim rondaan sukarela (srs) 01-01-201531-01-2017 Ketua Projek
penerbitan isu khas bertemakan "social transformation and rural development" dalam jurnal scopus?isi asian and african studies (sage publication) 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
program khidmat sokongan untuk pekebun kecil kelapa sawit di daerah jeli dan pasir mas: suatu penilaian terhadap aspek nilai dan sikap 01-09-201401-09-2016 Ketua Program
program integrasi sawit: laluan kepada meningkatkan kesejahteraan kewangan pekebun kecil sawit 01-09-201401-09-2016 Ketua Program
pembentukan petunjuk dan indeks kualiti hidup pekebun kecil kelapa sawit dalam aspek kesejahteraan keluarga 01-09-201401-09-2016 Ketua Program
sumbangan koperasi kepada pembangunan komuniti pekebun kecil: kajian kes koperasi penanam sawit mampan (kpsm) 01-09-201401-09-2016 Ketua Program
kajian impak program tunjuk ajar dan nasihat sawit (tunas) dalam meningkatkan produktiviti dan pendapatan pekebun kecil sawit luar bandar 01-09-201401-09-2016 Ketua Program
jaringan sosial komuniti cina dalam pemasaran hasil pertanian: kajian kes di daerah serian, sarawak 01-08-201431-07-2016 Ketua Projek
indigenous community skills & competency transtheoretical modeling for social business 16-12-201315-06-2016 Penyelidik Bersama
kesihatan komuniti orang asli dalam ekosistem pembangunan terancang tasik bera 01-08-201330-01-2016 Ketua Projek
mendokumentasikan persempadanan dan hak milik tanah ncr komuniti bidayuh di sarawak melalui kaedah pemetaan berpenyertaan (participatory mapping) 01-04-201330-09-2015 Penyelidik Bersama
program latihan pemimpin komuniti lestari 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
pilihanraya di malaysia: politik lama vs politik baru 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
border studies book project "border at crossroad: regional and international experience" 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan (bkbp): novel anak lyndon 01-01-201431-03-2015 Penyelia
the sustainability of oilpalm smallholders in malaysia 01-04-201330-09-2014 Penyelidik Bersama
peranan lembaga minyak sawit malaysia dalam memperkasakan komuniti bidayuh luar bandar 01-04-201330-06-2014 Ketua Projek
kesihatan komuniti bidayuh luar bandar: antara harapan dan kenyataan 25-06-201224-06-2014 Ketua Projek
pemerkasaan komuniti lokal: perkampungan angkat lestari ukm di raub, pahang 25-06-201224-06-2014 Penyelidik Bersama
agama dan titik permulaan kehidupan spiritual dalam kalangan generasi muda di malaysia: meneroka kepentingan toleransi agama dalam kalangan pelbagai bangsa dan agama 01-06-201231-05-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan :novel anak lyndon 01-03-201328-02-2014 Penyelia
kajian pembangunan wilayah delta sarawak 01-04-201231-12-2013 Penyelidik Bersama
pandangan dunia kualiti hidup lokal komuniti penan - kajian kes di daerah belaga, miri, sarawak 06-06-201105-06-2013 Ketua Projek
facebook sebagai medium dalam meningkatkan kemahiran dan keyakinan berbahasa inggeris dalam kalangan pelajar antropologi dan sosiologi 01-06-201201-06-2013 Ketua Projek
pandangan dunia kualiti hidup komuniti bidayuh. satu pendekatan abduktif terhadap pengetahuan tempatan aktor sosial 01-03-201128-02-2013 Ketua Projek
- 16-08-2023 Ketua Projek
tabung agihan penyelidikan (tap)-k014494 24-07-2021 Penyelia