Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pemerkasaan ukm sebagai prasarana inklusif dan mesra orang kurang upaya (oku) 15-11-201814-08-2020 Penyelidik Bersama
pembinaan modul intervensi zuriatcare untuk ibu hamil luar nikah 01-08-201831-07-2020 Penyelidik Bersama
menghasilkan prototaip sistem berkomputer wise-training untuk menentukan keberkesanan latihan pekerja dalam organisasi 15-08-201714-02-2020 Penyelidik Bersama
- 01-10-201731-12-2019 Ketua Projek
kesejahteraan psikologi ibu tunggal di selangor: tekanan hidup dan strategi daya tindak 01-02-201831-01-2019 Penyelidik Bersama
modul permentoran dalam kalangan remaja b40 komuniti ppr 01-05-201731-01-2019 Penyelidik Bersama
kesan puasa terhadap perubahan emosi dan keadaan personaliti ke atas orang yang berpuasa ramadan 02-11-201530-04-2018 Penyelidik Bersama
pembangunan modul kemahiran keibubapaan untuk mendidik dan membangunkan potensi modal insan generasi z (mkk-z). 01-07-201430-09-2017 Ketua Projek
aplikasi khidmat pembelajaran [service-learning] dalam subjek profesion menolong ke atas komuniti remaja berisiko 01-09-201631-08-2017 Penyelidik Bersama
intervensi modul latihan pemerkasaan orang kurang upaya 01-03-201528-02-2017 Penyelidik Bersama
membina skala cinta dalam kalangan orang melayu yang berkahwin dan menentukan faktor-faktor yang menyumbangkan kepada kepuasan perkahwinan dalam kalangan orang melayu bandar yang berkahwin 01-12-201430-11-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
peningkatan penebian berimpak 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
kerangka e-pembelajaran adaptif berasaskan demografik pelajar sekolah rendah di malaysia 10-12-201409-08-2016 Penyelidik Bersama
pengukuhan sifat amanah utnuk kelestarian insan berdasarkan modul pembangunan manusia menurut al-muhasibi: kajian kes di pasukan beruniform malaysia 16-05-201316-05-2016 Penyelidik Bersama
effects of lecturer quality, teaching method and classroom management on motivation to learn and student performance in online quiz: an action reseacrh among undergraduate students of ppppm, fssk ukm 01-07-201330-06-2015 Penyelidik Bersama
peningkatan penerbitan berimpak berasaskan penyelidikan 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
pembentukan indeks kemahiran keibubapaan keluarga muslim 01-10-201230-09-2014 Ketua Projek
budaya berjalan & kemudahan untuk pejalan kaki dari stesen komuter ukm ke fssk, ukm 01-04-201130-09-2013 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k014663 24-07-2021 Penyelia