Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pembinaan modul praktikal takhrij hadis selangkah demi selangkah yang memanfaatkan teknologi maklumat 15-12-201714-12-2019 Penyelidik Bersama
pembinaan modul motivasi kontemporari: implimentasi al-quran dan al-sunnah 15-12-201714-06-2019 Ketua Projek
pembinaan modul braille hadith 40 imam nawawi ke arah memartabatkan program pendidikan khas di malaysia 01-07-201430-06-2016 Penyelidik Bersama
pembinaan modul tafsir ayat-ayat hukum mengikut pegangan ahlis sunnah wal jamaah 01-04-201531-03-2016 Penyelidik Bersama
pemerkasaan institusi tafsir melayu melalui kajian tahkik dan perumian tafsir nur al-ihsan 08-08-201108-08-2013 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: mohd arif bin nazri 12-09-201228-02-2013 Penyelia
implementasi disiplin ilmu takhrij dalam penulisan latihan ilmiah oleh prasiswazah fpi, ukm 01-04-201131-03-2012 Penyelidik Bersama
aplikasi takhrij hadith terhadap disertasi sarjana di fakulti pengajian islam dari tahun 2007 hingga 2009 01-06-201031-01-2012 Penyelidik Bersama
pengajaran dan pembelajaran hadith di ipt, selangor 01-09-200931-08-2010 Penyelidik Bersama
- 15-05-2019 Penyelia