Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
tinnitus management in malaysia 10-01-201909-09-2019 Penyelidik Bersama
meningkatkan kefahaman dan perkhidmatan pendengaran, pertuturan dan bahasa golongan yang mengalami kesikaran komunikasi 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
kualiti hidup pemakai implan koklea dewasa dan orang yang signifikan kepada mereka 01-08-201231-05-2013 Penyelidik Bersama
basic study of stimulation-induced auditory neural plasticity in the elderly 08-08-201108-02-2013 Penyelidik Bersama
fungsi latensi-intensiti dan amplitud-intensiti potensi teransang auditori korteks pada dewasa berpendengaran normal dan bermasalan pendengaran sensorinueral 01-09-201031-08-2011 Ketua Projek
kesan perubahan posisi badan terhadap pancaran otoakustik hasil herotan dan reflaktans salur telinga 01-09-201031-08-2011 Ketua Projek
syntactic processing deficits among malay adults with aphasia 01-10-200731-03-2010 Penyelidik Bersama
measuring changes in classroom and auditory performance following the use of edulink system in children with auditory processing disorders 01-03-200728-02-2009 Penyelidik Bersama