Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pembinaan modul latihan berkenaan perkahwinan kanak-kanak bagi pegawai agama dan syariah menurut hak asasi dan siyasah al-syar`iyyah 01-09-201931-05-2022 Ketua Projek
pembinaan prosedur operasi standard( sop) tahanan dan pengendalian tahanan individu dengan autisme oleh pihak polis. 01-09-201931-05-2022 Penyelidik Bersama
pembinaan modul advokasi pembendungan perkahwinan kanak-kanak bagi pertubuhan ngo muslim di malaysia 01-10-201931-03-2022 Ketua Projek
undang-undang berkaitan moral dan islam 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
- 01-04-202131-12-2021 Ketua Kumpulan
pelan tindakan strategik pemerkasaan daya tahan psikologi pegawai dan kakitangan jawi dalam mengurus bencana, wabak dan kerja berisiko 01-01-202131-12-2021 Penyelidik Bersama
pembentukan kaedah perakaunan zakat perniagaan di malaysia 01-01-201931-12-2021 Penyelidik Bersama
modul intervensi psikologi islam bagi menangani kemurungan dan stres dalam kalangan remaja akibat penggunaan media sosial 01-12-202030-11-2021 Penyelidik Bersama
hak pendidikan bagi kanak-kanak di sekolah agama di malaysia 01-04-202131-10-2021 Ketua Projek
pemerkasaan hak kanak-kanak di institusi tahanan di malaysia 01-02-201831-07-2021 Ketua Projek
impak pelaksanaan sop dan penjarakan sosial dalam amalan solat berjemaah di masjid 15-01-202114-07-2021 Penyelidik Bersama
adab islam dalam politik & kepimpinan; sosio-budaya; ekonomi dan perniagaan; dan sains & teknologi dan alam sekitar & kesihatan 10-01-201809-04-2021 Penyelidik Bersama
- 04-05-202031-03-2021 Ketua Kumpulan
kajian rintis kap (knowledge, attitude and practice) pengetahuan, sikap dan amalan ibubapa dan golongan profesional terhadap impak kesihatan female genitalia mutilation (fgm) 03-12-201902-03-2021 Penyelidik Bersama
autoriti fatwa & pendapat mufti dalam undang-undang di malaysia 17-08-202016-02-2021 Ketua Projek
buku covid-19 dan islam setebal 262 halaman 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
agihan dana zakat melalui mikro kredit dalam kalangan usahawan asnaf di wilayah persekutuan 15-08-201814-02-2021 Penyelidik Bersama
memahami kepelbagaian keagamaan dan kehidupan, malaysia 01-02-201831-01-2021 Penyelidik Bersama
islam keseimbangan acuan malaysia 01-02-201831-01-2021 Penyelidik Bersama
modul hafazan hadith untuk pelajar sekolah tahfiz bagi mengukuhkan dasar pendidikan tahfiz negara 01-01-201931-12-2020 Penyelidik Bersama
mekanisme undang-undang dalam memerangi dan mencegah ekstremisme di malaysia 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
penentuan identiti remaja gen z dan strategi daya tindak dalam mengawal tingkahlaku berasaskan model akal budi melayu islam 01-09-201731-08-2020 Penyelidik Bersama
countering violent extremism among vulnerable refugee communities in malaysia 01-09-201930-08-2020 Ketua Projek
penentuan tahap tanggungjawab syariah terhadap muslim autisme 03-07-201930-05-2020 Penyelidik Bersama
pembinaan garis panduan literasi undang-undang kesalahan jenayah seksual autism 15-12-201730-05-2020 Penyelidik Bersama
pembangunan modul diet halalan toyyiban mengikut perspektif islam dan sains 01-09-201729-02-2020 Penyelidik Bersama
resilient community in smart and sustainable campus 01-02-201811-11-2019 Penyelidik Bersama
- 01-10-201730-09-2019 Ketua Projek
pembinaan modul literasi undang-undang untuk mualaf berkenaan hak dan implikasi perundangan akibat pemelukan islam 01-05-201631-07-2018 Ketua Projek
dasar kanak-kanak negeri kelantan 01-07-201730-11-2017 Penyelidik Bersama
a study of child marriage in malaysia 26-08-201630-04-2017 Ketua Projek
model pengukuhan personaliti bapa menurut perspektif islam ke arah kesejahteraan keluarga 01-07-201430-12-2016 Penyelidik Bersama
pengukuhan akal budi belia melayu islam 01-11-201431-10-2016 Penyelidik Bersama
pemerkasaan kajian perundangan islam dan muamalat 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
literasi undang-undang 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
pemerkasaan kelompok the bottom 40 01-08-201330-04-2016 Penyelidik Bersama
kajian indikator kebolehpulihan pesalah kanak-kanak ke arah pembentukan model pemulihan berteraskan sistem nilai islam 01-04-201330-06-2015 Ketua Projek
penerokaan bentuk hukuman alternatif bagi pesalah jenayah syariah ringan di malaysia 01-06-201231-05-2015 Penyelidik Bersama
pemindahan modul psikologi agama di jabatan usuluddin dan falsafah universiti kebangsaan malaysia ke pusat pemulihan dalam komuniti (rumah impianku) sepang 10-05-201309-05-2015 Penyelidik Bersama
modul literasi hak asasi manusia bagi hakim mahkamah syariah dan pegawai syariah 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
penerokaan ufuk baharu kajian perundangan islam dan muamalat 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan (bkbp): mohd. al adib bin samuri 01-01-201431-03-2015 Penyelia
kesedaran mengenai keganasan terhadap wanita dalam kalangan pekerja wanita: kajian di kuala lumpur 19-12-201118-12-2014 Penyelidik Bersama
peluasan dan pemantapan program client counseling bagi modul undang-undang perbandingan di jabatan syariah menerusi platform web 2.0 01-07-201330-06-2014 Ketua Projek
aplikasi modul ta`dib dan keberkesanannya dalam proses pemulihan pesalah kanak-kanak 25-06-201224-06-2014 Penyelidik Bersama
hudud menurut undang-undang islam dan kerelevanannya di malaysia 01-05-201330-04-2014 Penyelidik Bersama
pembentukan kerangka perundangan dan garis panduan bagi perintah khidmat masyarakat sebagai hukum alternatif di malaysia 04-04-201203-04-2014 Penyelidik Bersama
pencapaian dan cabaran hakim syarie wanita di mahkamah syariah wilayah persekutuan kuala lumpur dan melaka 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
perintah khidmat masyarakat terhadap pesalah kanak-kanak di malaysia 01-04-201231-03-2014 Ketua Projek
bantuan kewangan bahan penyelidikan: mohd. al adib bin samuri 01-03-201328-02-2014 Penyelia
kerasionalan hukuman diat (pampasan ) untuk luka fizikal akibat kemalangan lalu lintas 01-03-201128-02-2014 Penyelidik Bersama
penggunaan sistem pengiraan faraid secara online dalam membantu pelajar menyelesaikan kes-kes faraid 01-06-201201-11-2013 Penyelidik Bersama
parameter "asas-asas` penentuan hukuman bagi penjenayah wanita menurut undang-udnang islam dan sivil 08-08-201108-08-2013 Penyelidik Bersama
kaedah mengatasi masalah remaja mengalami kehamilan luar nikah, ke arah pembentukan modul spiritual islam 27-12-201030-06-2013 Penyelidik Bersama
pemantapan program client counseling bagi pelajar syariah secara online 01-06-201201-06-2013 Ketua Projek
teras tiga golongan rentan 01-01-201331-03-2013 Penyelidik Bersama
kajian modul pembentukan akhlak (ta'dib) untuk pesalah kanak-kanak di sekolah henry gurney 01-11-200931-10-2011 Penyelidik Bersama
vocational training for juveniles in kajang prison 23-09-201031-03-2011 Penyelidik Bersama
kawalan perundangan terhadap kesalahan jenayah akidah 01-10-200731-12-2009 Penyelidik Bersama
hak anak tak sah taraf di malaysia : satu kajian perbandingan antara undang-undang sivil dan shariah 01-03-200728-02-2009 Penyelidik Bersama
kesalahan jenayah berkaitan aqidah di negeri selangor 01-08-200731-12-2007 Ketua Projek
tabung agihan penyelidikan (tap)-k014635 26-07-2021 Penyelia
kajian pengaruh black metal terhadap remaja islam di seremban, neger sembilan darul khusus Penyelidik Bersama