Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
mapping of media and communication research in malaysia and indonesia 01-07-202130-09-2022 Penyelidik Bersama
shaping the future of media and information literacy for malaysian societies 15-12-202014-12-2021 Penyelidik Bersama
pengurusan kepelbagaian agama dan institusi agama di indonesia 01-02-201831-01-2021 Penyelidik Bersama
fahaman dan aktiviti ekstremisme pegawai-pegawai perkhidmatan awam di malaysia 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
pembangunan modul local champions untuk pendayaupayaan belia b40 luar bandar ke arah transformasi nasional 2050 (tn50) tajuk program : pengupayaan modal insan b40 transformasi nasional 2050 (tn50) 01-09-201729-02-2020 Penyelidik Bersama
pengurusan counter propaganda (gerak saraf) laporan negatif isu kelapa sawit melalui youtube untuk komuniti pekebun sawit dan pegawai mpob atas talian 04-12-201704-12-2019 Ketua Projek
pemetaan indeks keperkasaan b40 belia etnik dayak luar bandar di sarawak terhadap kerjaya dan status sosial kerjaya sebagai pekebun kecil kelapa sawit 02-10-201702-10-2019 Penyelidik Bersama
pengurusan counter propaganda (gerak saraf) laporan negatif isu kelapa sawit melalui youtube untuk komuniti pekebun sawit dan pegawai mpob atas talian 04-12-201704-12-2017 Ketua Projek
konteks literasi visual praktis ukm sebagai sebuah universiti penyelidikan 01-09-201531-08-2017 Ketua Projek
developing the trope of regionalism for an ‘accented’ malaysian cinema 01-07-201431-12-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
reka bentuk semula multimodaliti melalui hubungan perseiringan idea dalam proses naratif dengan hasil akhir penerbitan produksi audio visual 01-04-201330-09-2015 Penyelidik Bersama
program ukm-pintar green rose 01-08-201331-01-2015 Penyelidik Bersama
literasi audio visual melalui komponen pembinaan makna ke atas rutin automatik filem alternatif dokumentari lelaki komunis terakhir (2004) 01-10-201230-09-2014 Ketua Projek
projek sekolah hijau green rose ukm-pintar 25-06-201224-06-2014 Penyelidik Bersama
projek green rose 01-12-201229-05-2014 Penyelidik Bersama
menyemarakkan sinaran kelip-kelip sebagai satu produk inovasi ekopelancongan di kuala sungai linggi, melaka bandaraya warisan kebudayaan dunia 10-05-201309-05-2014 Penyelidik Bersama
peranan visual dalam berita krisis lahad datu sabah menerusi akhbar aliran perdana 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan :mohd nor shahizan bin ali 01-03-201328-02-2014 Penyelia
"ukm-pintar sekolah hijau green rose" 01-03-201230-09-2013 Penyelidik Bersama
definisi dan membentuk semula (reform) metode penyelidikan sains sosial dalam penyelidikan berkonteksi isu-isu islam dan masyarakat islam di malaysia 15-06-201215-06-2013 Penyelidik Bersama
pembinaan model khalayak pasca moden dalam persekitaran media baru 06-06-201105-12-2012 Ketua Projek
the green rose programme for primary schools: a collaboration between ukm and pintar foundation 16-05-201115-05-2012 Penyelidik Bersama
konservasi kelip-kelip melalui penglibatan komuniti di kampung kuantan, kuala selangor bagi meningkatkan aktiviti eko pelancongan 16-05-201115-05-2012 Penyelidik Bersama
ukm-uem green programme: engaging communities and schools in nusajaya, iskandar, johor and mobilising them to act on climate change 01-09-201029-02-2012 Penyelidik Bersama
the green rose programme 23-09-201031-03-2011 Penyelidik Bersama
- 21-10-2019 Penyelia