Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
enhancing community-based rehabilitation services for people with stroke towards achievement of function and quality of life 10-05-201309-11-2015 Penyelidik Bersama
perception of neurology course and its learning strategies among ukm rehabilitation 15-01-201514-09-2015 Penyelidik Bersama
persepsi ibu bapa kanak-kanak berketidakupayaan perkembangan dalam penggunaan sistem komunikasi sokongan dan alternatif (aac) 11-03-201411-03-2015 Penyelidik Bersama
amalan semasa penilaian afasia di kalangan terapis pertuturan bahasa di malaysia 10-03-201410-02-2015 Ketua Projek
corak komunikasi di kalangan warga emas berbangsa melayu 11-01-201411-11-2014 Ketua Projek
tabung agihan penyelidikan (tap)-k014861 24-07-2021 Penyelia