Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
- 23-06-202122-06-2023 Ketua Projek
early breast cancer detection and classifying from mammograms using deep neural network 01-11-202030-04-2023 Penyelidik Bersama
lower cost 4d respiratory motion phantom for external beam radiotherapy 01-12-201928-02-2023 Penyelidik Bersama
deep learning based 4d respiratory motion estimation for lung cancer radiotherapy treatment delivery: a simulation study 15-12-201914-12-2022 Penyelidik Bersama
conjoining generative adversarial network (gan) and convolutional neural network (cnn) for effective lung lesions classification of pet/ct images 01-09-201930-11-2022 Penyelidik Bersama
modul simulasi klinikal pesakit maya untuk pengajaran radioterapi (scimort) 01-05-202130-10-2022 Ketua Projek
modul simulasi klinikal pesakit maya untuk pengajaran radioterapi (scimort) 01-05-202130-10-2022 Penyelidik Bersama
reflecting practice of integrated supportive cancer care education materials for radiotherapy patient: a pilot study in national cancer institute (nci) 28-03-201927-03-2022 Ketua Projek
knowledge and awareness of cancer among students in faculty of health science, ukm kl 28-03-201927-03-2022 Penyelidik Bersama
the knowledge and perception of radiation therapist on psychosocial and supportive care for cancer patient in hospital canselor tuanku muhriz and national cancer institution malaysia 28-03-201927-03-2022 Ketua Projek
assessment of mentoring in clinical learning environment for radiotherapy students in malaysia 28-02-201927-02-2022 Ketua Projek
effectiveness of video and internet based education for breast cancer patient: a systematic review 01-01-201931-12-2021 Ketua Projek
dosimetric comparison of volumetric modulated arc therapy (vmat) and intensity-modulated radiation therapy (imrt) in patients with rectal cancer :a systematic review 01-01-201931-12-2021 Ketua Projek
prediction of cancer related posttraumatic stress disorder (ptsd) among patients with cancer and their caregivers using machine learning 14-12-201813-06-2021 Penyelidik Bersama
pembangunan kit pendidikan kesihatan kanser untuk pelajar sekolah menengah 29-03-201828-03-2021 Penyelidik Bersama
penglibatan juruterapi x-ray dalam psiko-onkologi: meningkatkan penjagaan pesakit di institut kanser negara 23-02-201722-02-2020 Ketua Projek
assessment of mentoring in clinical setting for undergraduate radiotherapy and diagnostic imaging student: a systematic review 01-09-201730-06-2018 Ketua Projek
penilaian kendiri terhadap tahap kompetensi kemahiran teknikal dan insaniah pelajar tahun akhir program ijazah sarjana muda pengimejan perubatan di lembah klang 12-03-201511-03-2018 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan 2015 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
breast routine assessment (bra) 10-05-201308-05-2016 Penyelidik Bersama
penilaian praktikal, keberkesanan klinikal dam keberkesanan kos pet-ct di malaysia dari perspektif juru x-ray di lembah klang 01-06-201330-04-2014 Ketua Projek
soal selidik terhadap penilaian praktikal, keberkesanan klinikal dan keberkesanan kos pet-ct di kawsan lembah klang berdasarkan perspektif pakar perubatan 01-05-201301-03-2014 Ketua Projek
bantuan kewangan bahan penyelidikan: nor aniza binti azmi 12-09-201228-02-2013 Penyelia
- 15-11-2019 Penyelia